← Terug naar overzicht

Vacature

Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum is op zoek naar een Hoofd Collecties (1,0 fte).

Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief is dé literaire schatkamer van Nederland. De collectie herbergt archieven van meer dan 7.000 schrijvers en illustratoren en omvat 5 strekkende kilometer documenten en objecten, waaronder circa 1,8 miljoen brieven, 250.000 manuscripten, 65.000 foto’s, 2.800 geschilderde en getekende schrijversportretten en 60.000 kinderboekenillustraties. De stichting NLL ziet het als haar missie de kracht en de rijkdom van het Nederlandse literaire erfgoed zichtbaar te maken. Onder het NLL vallen het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum.

 

Het Hoofd Collecties:

 • levert, als lid van het managementteam en hoofd van de afdeling Collecties, een bijdrage aan de strategische koers en ontwikkeling van het beleid van het museum;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van het collectiebeleid, waaronder conserveringsprojecten, digitaliserings- en ontzamelingsprojecten en depotbeheer; directe aansturing van personeel en budgetbeheer van de afdeling;
 • stelt beleidsadviezen, -nota’s en -plannen op betreffende de afdeling Collecties inclusief het (laten) opstellen van conserverings-, digitaliserings- en onderzoeksplannen;
 • ziet toe op efficiënte registratie en documentatie van onder andere handschriftelijk materiaal, illustraties, portretten en schrijversparafernalia; draagt bij aan de uitbreiding van de verzameling;
 • is verantwoordelijk voor procescoördinatie bij in- en externe bruiklenen, collectieverzekeringen en depotzendingen;
 • stimuleert wetenschappelijk onderzoek op basis van de collectie en onderhoudt daartoe nauwe banden met universiteiten en andere relevante onderzoeksinstellingen;
 • draagt bij aan de ontwikkeling en positionering van het Literatuurmuseum als kenniscentrum en zoekt hierbij inhoudelijke en strategische allianties met museale, academische en andere kennis- en collectie-instellingen.

 

Wij verwachten:

 • een inspirerende, ondernemende en samenwerkingsgerichte collega op universitair niveau met een inhoudelijke focus op archivalia betreffende de Nederlandse (jeugd)literatuur vanaf 1750;
 • een sterke persoonlijkheid met een groot netwerk, die op basis van inhoudelijke kennis (blijkend uit publicaties), bevlogenheid en 5 à 10-jarige managementervaring op een enthousiasmerende en efficiënte manier leiding geeft aan de afdeling, externe freelancers en vrijwilligers en hierbij gericht is op kwalitatieve en kwantitatieve resultaten op de gebieden behoud, beheer en beschikbaarstelling;
 • een betrokken afdelingshoofd dat in staat is om ontwikkelingen in de neerlandistiek en op het terrein van collectiebehoud, -beheer en -beschikbaarstelling actief bij te houden en deze terug te koppelen in de vorm van beleidsmaatregelen, voorstellen voor meerjarenplanningen, projecten en daaraan gekoppelde budgetten.

 

De organisatie:

De organisatie van het museum bestaat uit 20 medewerkers (16,9 fte), exclusief freelance medewerkers, verdeeld over 3 afdelingen: Collecties, Publiekszaken/Tentoonstellingen en Bedrijfsvoering aangestuurd door een managementteam van afdelingshoofden en een directeur.

De afdeling Collecties bestaat uit 6,3 fte. Het Hoofd Collecties is lid van het managementteam en geeft leiding aan 3 conservatoren en 4 medewerkers.

 

De komende jaren ligt het accent op:

 • vernieuwing van de interne werkprocessen
 • digitalisering en de verwerving en het beheer van digital born materiaal
 • versterking van de banden met het wetenschappelijk onderzoek.

 

Wij bieden:

Een zelfstandige en uitdagende functie die bij een volledige aanstelling gesalarieerd wordt met een brutobedrag van € 3.511 (minimaal) tot € 5.219 (maximaal). Wij bieden een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

 

Solliciteren:

Wanneer u geïnteresseerd bent in de functie, kunt u tot 1 november uw motivatiebrief met CV per mail sturen aan de heer A.J.M. Meinderts, directeur, o.v.v. Vacature Hoofd Collecties naar inge.stikkelorum@stichtingnll.nl

 

Nadere informatie over de functie kunt u van dinsdag t/m vrijdag inwinnen bij Aad Meinderts, directeur, via het directiesecretariaat (Inge Stikkelorum) op 070-3339630. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 13 en 14 november, de tweede op 27 november.

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

Bekijk hier de vacature