Voorwaarden


 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.literatuurmuseum.nl en alle andere websites die door of namens Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief gepubliceerd worden. Het Literatuurmuseum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van onze webwinkel en de voorwaarden die betrekking hebben op andere diensten die (al dan niet via onze websites) geleverd worden.

 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen ter zake van het gebruik van deze website kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag

 3. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Het Literatuurmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze website. Het Literatuurmuseum garandeert niet dat deze website vrij zal zijn van virussen, noch dat deze website te allen tijde beschikbaar is en foutloos zal werken.

 4. Het Literatuurmuseum is niet verantwoordelijk voor hyperlinks vanaf deze site naar sites van derden. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat het Literatuurmuseum gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat het Literatuurmuseum de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

 5. Het opnemen van hyperlinks naar onze website vanuit uw website is toegestaan. Framing van pagina's van deze website in uw website is echter niet toegestaan.

 6. Het Literatuurmuseum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst wordt. Het Literatuurmuseum behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Indien u mededelingen of plaatst op deze website geeft u daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

 7. Het auteursrecht op literatuurmuseum.nl berust bij de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief. Op een deel van het beeldmateriaal berust auteursrecht. Voor gebruik van dit beeldmateriaal anders dan raadpleging van de website is toestemming nodig van de maker of diens wettelijk vertegenwoordiger. Onrechtmatig en commercieel gebruik van het beeldmateriaal wordt bestraft. 

 8. Literatuurmuseum.nl heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat op deze website te zien is, te achterhalen. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u niet als bron of rechthebbende wordt genoemd, ofwel voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u contact opnemen met ons: info@literatuurmuseum.nl

 9. De merken en logo's van literatuurmuseum.nl zijn merkenrechtelijk beschermd. Ongeautoriseerd gebruik van die merken is niet toegestaan.

 10. Indien je via deze website aangeeft informatie per e-mail te willen ontvangen stem je ermee in dat literatuurmuseum.nl (en/of een gelieerde onderneming) je van tijd tot tijd informeert over literaire activiteiten en door literatuurmuseum.nl aangeboden verhalen. Daarbij zal te allen tijde de mogelijkheid worden geboden om alsnog aan te geven dat je geen prijs stelt op verdere toezending van informatie.

 11. Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over 'cookies' en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat uw naam, adres of leeftijd NIET op en ook andere persoonlijke gegevens weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Deze website maakt gebruik van cookies voor websitestatistieken. Deze gegevens gebruiken wij om bezoek aan onze sites te analyseren en daarmee websites te verbeteren. Voor deze cookie vragen wij toestemming.