Rondleiding lerarenopleiding

Kom met de studenten naar Back Street en ontdek hoe zij later als docent leesplezier kunnen aanwakkeren in hun klas.

 

Studenten van o.a. de lerarenopleidengen Nederlands, Geschiedenis of Maatschappijleer bezoeken onder leiding van een museumdocent de tentoonstelling Back Street. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op de educatieve uitgangspunten van de tentoonstelling en van de educatieve programma's die het museum aanbiedt aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Verder krijgen de docenten Nederlands uiteraard de gelegenheid ook zelf de tentoonstelling te ontdekken. Zo wordt ze handvatten geboden om literatuur en creatief schrijven op speelse en enthousiasmerende wijze in te zetten tijdens hun eigen lessen. 
 

Doelstellingen 

  • De student raakt zelf geïnspireerd over de kracht van taal en literatuur 

  • De student ontdekt diens leesvoorkeur 

  • De student ontdekt de kracht van literatuur voor de doelgroep waar de student later zelf mee gaat werken

  • De student krijgt handvatten hoe zij leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen kunnen stimuleren en creatief schrijven kunnen inzetten 

 

Voor meer informatie en reserveringen kun je contact opnemen via groepsbezoek@literatuurmuseum.nl of 070 - 333 9631.