Niet
toegekend

1957

Jan Campert-prijs
In 1957 werden de Jan Campert-prijs en de Vijverbergprijs niet toegekend.

Dat jaar was de Constantijn Huygens-prijs voor F. Bordewijk. Er werden geen bijzondere of extra prijzen toegekend.

 

De jury bestond uit Bert Bakker, Pierre H. Dubois, Gerrit Kamphuis en A. Mout.