Niet
toegekend

1959

P.C. Hooft-prijs
De P.C. Hooft-prijs voor verhalend proza 1959 werd niet toegekend.

In de jury zaten Anna Blaman, Jacques de Haan, G.P.M. Knuvelder (voorzitter), Emmy van Lokhorst, C.J. Rijnsdorp en H.J. Michaël (ambtelijk secretaris).