Niet
toegekend

1969

P.C. Hooft-prijs
P.C. Hooft-prijs 1969 is niet toegekend.

In de jury zaten C.J.E. Dinaux (voorzitter), J.A. Emmens, G.H.M. van Huet, I. Schöffer, Lambert Tegenbosch, H.W. van Tricht, Cornelis Verhoeven en H.J. Michaël (ambtelijk secretaris).