Kees
Fens

1990

P.C. Hooft-prijs
Op 8 juni 1990 is in het Letterkundig Museum in Den Haag de P.C. Hooft-prijs, dit jaar bestemd voor beschouwend proza, uitgereikt aan Kees Fens.

De P.C. Hooft-prijs 1990 voor het oeuvre van Kees Fens is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Arnold Heumakers, Nelleke van Maaren, Anthony Mertens, A.L. Sötemann (voorzitter), Herman Verhaar en Aad Meinderts (ambtelijk secretaris). Aan de prijs is een bedrag verbonden van fl. 25.000.

 

Cornelis Waltherius Antonius (Kees) Fens (Amsterdam, 18 oktober 1929 - Amsterdam, 14 juni 2008) groeide op in een katholiek gezin. Hij was 23 jaar lang leraar Nederlands, onder meer op de Frederik Muller Academie in Amsterdam. Hij was een van de oprichters van het invloedrijke tijdschrift Merlyn, dat een tekstgerichte benadering voorstond van de literatuur. In zijn latere kritieken en beschouwingen werd zijn benadering geleidelijk persoonlijker van aard. Hij schreef literaire kritieken vanaf 1955, onder meer voor de Volkskrant. Van 1982 tot 1994 was hij hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Univerisiteit van Nijmegen. Tot 2001 was hij vervolgens aan dezelfde universiteit bijzonder hoogleraar literaire kritiek.

 

Hij kreeg verschillende literaire prijzen: de prijs der literaire kritiek, een Zilveren Griffel, de Frans Erensprijs en de Laurens Jansz. Costerpijs. In 2004 werd hem een eredoctoraar verleend door de Universiteit van Amsterdam. In 2007 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Sem Dresden overhandigt Kees Fens de P.C. Hooft-prijs op 6 juni 1990 in het Letterkundig Museum te Den Haag.

Fragment uit het juryrapport

Het oeuvre van Kees Fens getuigt van een formidabele werkkracht, aldus het juryrapport. ‘Met scherpzinnigheid, accuratesse en vernuft is Fens erin geslaagd met name in het werk van ‘eenvoudige’ schrijvers als Elsschot, Nesio en Carmiggelt de aanwezige diepgang en subtiliteit zichtbaar te maken.’ Hoewel zijn werk de indruk wekt nogal versnipperd te zijn, valt er wel een samenhang in te bespeuren: een antwoord op de vraag wat lezen is: ‘een avontuurlijke uitdaging’, ‘een door persoonlijke smaak en eruditie gestuurde zwerftocht in het landschap van de literatuur.’ Als essayist bestrijkt Fens een breed gebied: kerkvaders, 19de eeuwse excentriekelingen, middeleeuwse mystici en moderne Nederlandse schrijvers.
 

De volledige tekst van het juryrapport is te vinden in Kees Fens P.C. Hooft-prijs 1990, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgeverij Querido. Ook is het juryrapport afgedrukt in Aad Meinderts P.C. Hooft-prijs/Theo Thijssen-prijs (Den Haag, 1993).

Uitreiking

Op 8 juni 1990 is de prijs uitgereikt op een feestelijke bijeenkomst in het Letterkundig Museum.

 

Dankwoord
Kees Fens sprak een dankwoord uit dat werd gebundeld in Kees Fens P.C. Hooft-prijs 1990, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en uitgeverij Querido. Ook is het dankwoord afgedrukt in Aad Meinderts P.C. Hooft-prijs/Theo Thijssen-prijs (Den Haag, 1993).

 

 

 

Credits portretfoto: Wolson