Slauerhoff educatiemiddelen

De beste manier om kennis te maken met J. Slauerhoff, een van de belangrijkste Nederlandse dichters van het interbellum, is door kennis te maken met zijn gedichten. Dat is dan ook precies wat je doet in de opdrachten die je hier vindt. Dit educatieve materiaal is ontwikkeld om gebruikt te worden in het literatuuronderwijs in de bovenbouw havo/vwo. Elk onderdeel is binnen het tijdsbestek van ongeveer een lesuur (50 minuten) te maken.

 

Download docentenhandleiding

Opdracht 1
Liefkoos mij zacht

De liefde speelt een belangrijke rol in het leven en in de gedichten van Slauerhoff. Zijn gedichten belichten verschillende aspecten van de liefde. Ze variëren van heel intieme, zinnelijke tot zeer cynische, bittere gedichten die blijk geven van een pijnlijke teleurstelling in de liefde. Deze opdrachten sluiten aan bij  ‘Vrouwen in zijn leven’ 

 

Doel: verslag van de eigen literaire ontwikkeling.

Download de opdracht

Opdracht 2
Hokkai

In de postuum verschenen dichtbundel Al dwalend staan vier korte gedichten onder de titel ‘Hokkai’s’. Deze gedichten doen sterk denken aan haiku’s, een van oorsprong Japanse dichtvorm. In Europa, met name in Duitsland, Engeland en Frankrijk werden al voor 1920 originele haiku’s gepubliceerd. Ondanks het eeuwenoude contact tussen Japan en Nederland gebeurde dat hier niet. De Hokkai’s van Slauerhoff zouden wel eens de eerste stap naar Nederlandse haiku’s kunnen zijn.

 

Doel: De leerling kent en hanteert literaire begrippen

Download de opdracht

Opdracht 3
‘Op vleuglen van verlangen rustloos reizend’

In veel van zijn gedichten maakt Slauerhoff gebruik van rijm. Rijm is een opvallend vormkenmerk in poëzie. Je spreekt van rijm als er tussen twee verschillende woorden een bepaalde overeenkomst is in klank. In een gedicht kan rijm op verschillende plaatsen voorkomen. Het heeft een esthetische functie: rijm heeft gevolgen voor de klank van het gedicht. Maar regelmatig heeft het rijm in een gedicht ook een inhoudelijke functie; het kan de inhoud van het gedicht ondersteunen of zelfs versterken. In het gedicht ‘Voor de verre Prinses’ herken je verschillende vormen van rijm.

 

Doel: De leerling kent en hanteert literaire begrippen

Download de opdracht

Opdracht 4
‘’t Heilloos gilde der Poètes Maudits’

In de Nederlandse literatuurgeschiedenis neemt Slauerhoff een bijzondere positie in. Hij had contacten met zijn literaire tijdgenoten, zoals Marsman, Vestdijk en du Perron. Hij publiceerde in de belangrijke literaire tijdschriften als Het getij en Forum. In zijn werk voelde Slauerhoff zich echter eerder verwant met de Franse ‘Poètes maudits’, een groep dichters waartoe onder andere Verlaine, Baudelaire en Rimbaud behoorden. De verwantschap die Slauerhoff met de poètes maudits voelde, spreekt hij in enkele van zijn gedichten expliciet uit. Deze opdrachten sluiten aan bij ‘Literaire vrijheid in Frankrijk'.

 

Doel: De leerling kan gelezen werk in historisch perspectief plaatsen

Download de opdracht

Opdracht 5
‘In Nederland wil ik niet leven’

Slauerhoffs beroemde gedicht ‘In Nederland’ werd in 1947, ruim tien jaar na zijn dood, voor het eerst uitgegeven in de bundel Al Dwalend. In het gedicht schetst Slauerhoff een beeld van een bekrompen en benauwend Nederland. De eerste regel, ‘In Nederland wil ik niet leven’ laat aan duidelijkheid al niets te wensen over. De opdrachten sluiten aan bij ‘Het bekrompen Nederland’ 

 

Doel: verslag van de eigen literaire ontwikkeling.

Download de opdracht