Stichting P.C. Hooft-prijs

De Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde kent jaarlijks de P.C. Hooft-prijs toe, afwisselend voor verhalend proza, beschouwend proza en po√ęzie. Daarnaast kent de stichting de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs toe voor kinder- en jeugdliteratuur en de driejaarlijkse Max Velthuijs-prijs voor kinderboekenillustraties.

Oprichting

De P.C. Hooft-prijs is ingesteld als staatsprijs in 1947, ter ere van de 300ste sterfdag van naamgever Pieter Corneliszoon Hooft op 21 mei van dat jaar. Als gevolg van de weigering van minister Brinkman de P.C. Hooft-prijs 1984 aan Hugo Brandt Corstius toe te kennen, werd uiteindelijk op 23 december 1987 de Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde opgericht. Sindsdien kent de stichting de prijzen toe, nog steeds op voordracht van een jaarlijks wisselende, onafhankelijke jury.

 

Sinds 1988 kent de Stichting P.C. Hooft-prijs ook de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs toe voor kinder- en jeugdliteratuur – voortzetting van de Staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur ingesteld in 1964 – en sinds september 2007 de driejaarlijkse Max Velthuijs-prijs voor kinderboekenillustraties. Het secretariaat van de stichting wordt ondergebracht bij het Literatuurmuseum, dat ook de prijsuitreikingen organiseert.

 

 

Bestuur

In het bestuur van de Stichting P.C. Hooft-prijs hebben op dit moment zitting:

 

Maaike Meijer (voorzitter)

Jannah Loontjens (vice-voorzitter)
Peter Swanborn (secretaris-penningmeester)

Aad Meinderts (ambtelijk secretaris)

Rashid Novaire

Vamba Sherif
Maria Vlaar

Annelies Fontijne

 

 

Statuten en reglementen:

Bestuur en jury handelen in overeenstemming met de statuten en reglementen zoals vastgelegd bij de oprichting van de Stichting P.C. Hooft-prijs op 23 december 1987.

 

Reglementen van de Stichting P.C. Hooft-prijs:

 

P.C. Hooft-prijs

Theo Thijssen-prijs

Max Velthuijs-prijs

Jury P.C. Hooft-prijs

Jury Theo Thijssen-prijs

Jury Max Velthuijs-prijs

 

 

Publicaties

Rondom de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs verzorgt de Stichting P.C. Hooft-prijs in samenwerking met de betreffende uitgeverij kleine bloemlezingen uit het werk van de laureaat. Daarnaast worden juryrapport, feestrede en dankwoord van de laureaat gebundeld in een andere uitgave, in een bescheiden oplage.

 

In 1993 verscheen P.C. Hooft-prijs / Theo Thijssen-prijs, een bundeling van toekenningen, juryrapporten en dankwoorden van de twee in de titel genoemde prijzen onder redactie van Aad Meinderts.

 

Ter gelegenheid van de officieel vijftigste (maar in werkelijk 47ste) uitreiking van de P.C. Hooft-prijs verscheen in 1997 de jubileumbundel Doorluchtig glas, een verzameling miniatuurportretten van de laureaten tot dan toe door Kees Fens.

 

 

Contactgegevens

Stichting P.C. Hooft-prijs voor Letterkunde

Postbus 90515

2509 LM Den Haag

 

Tel: 070 3339666 

E-mail: info@literatuurmuseum.nl 

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum