Regels raadpleging

 

Regels raadpleging

 

Bezoekers die het archief op de studiezaal raadplegen gaan akkoord met onderstaande regels:

 

 • Archieven berustend bij het Literatuurmuseum zijn vrij toegankelijk voor onderzoek, tenzij anders bepaald.

 • De studiezaal is geopend op di t/m vr van 10.30-17 uur. Je dient de aanvraag per mail in te dienen. Voor een bezoek aan de studiezaal moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden.

 • De terbeschikkingstelling van deze archieven is de uitsluitende competentie van het Literatuurmuseum. De gebruiker is gehouden het materiaal met de grootst mogelijk zorg te behandelen en alle aanwijzingen van het personeel dienaangaande op te volgen.

 • Als voor raadpleging van archieven toestemming van de bruikleengever of schenker nodig is, treedt het Literatuurmuseum op als tussenpersoon en vraagt toestemming namens de gebruiker aan.

 • Archiefstukken die je met toestemming van de bruikleengever of schenker mag inzien, mag je niet aan derden laten zien.

 • Het Literatuurmuseum kan de bepalingen van toegankelijkheid wijzigen indien nieuwe omstandigheden daar aanleiding toe geven.

 • Kopieën, scans en foto’s van documenten mogen alleen gebruikt worden voor eigen onderzoek.

 • Uit de terbeschikkingstelling van materiaal kan geen enkele aansprakelijkheid van het Literatuurmuseum worden afgeleid. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende het auteursrecht, de bescherming van de privacy, smaad en dergelijke, en vrijwaart het Literatuurmuseum van alle juridische gevolgen van zijn of haar gebruik van het materiaal. Zie hieronder Auteursrecht.

 • Het Literatuurmuseum ontvangt graag een presentexemplaar van uitgaven van of gebaseerd op materiaal dat bij het Literatuurmuseum berust.

 

Omgaan met documenten

Wij vragen een zorgvuldige omgang met het materiaal dat je in handen hebt:

 • Archiefstukken, illustraties, boeken en tijdschriften e.d. mogen niet uit de studiezaal worden meegenomen.

 • Je mag geen materiaal uit de archieven op de grond neerzetten.

 • Als er (digitale) kopieën of microfilms van bepaalde documenten beschikbaar zijn, kan je de originelen niet inzien.

 • Het is niet toegestaan labels, nietjes of andere hechtmaterialen van de archiefstukken te verwijderen, toe te voegen of archiefstukken te vouwen.

 • Voorkom dat materiaal dat je meeneemt naar de studiezaal verward wordt met stukken uit de collecties.

 • Je mag geen aantekeningen op archiefstukken maken, post-its op archiefstukken plakken, papieren toevoegen of verwijderen.

 • De documenten dienen na raadpleging in dezelfde staat en volgorde waarin ze zijn ontvangen teruggegeven te worden bij de in- en uitgiftebalie.

 

Huisregels

Met het betreden van de studiezaal ga je akkoord met onderstaande huisregels:

 • Tassen en jassen mogen niet mee naar de studiezaal. Je kan ze achterlaten in de garderobe en kluisjes.

 • Op de studiezaal is uitsluitend het gebruik van potlood toegestaan.

 • Fotograferen en laten scannen of fotokopiëren van documenten of publicaties is mogelijk, behalve van materiaal met restricties.

 • Voor het filmen, fotograferen (anders dan van het archief) of het maken van geluidsopnamen in de studiezaal heb je toestemming nodig van één van de studiezaalmedewerkers.

 • Scanners en andere opnameapparatuur zijn niet welkom in de studiezaal.

 • Telefoneren is op de studiezaal niet toegestaan.

 • Het meenemen en gebruiken van consumpties is niet toegestaan.

 • (Huis)dieren zijn niet toegestaan.

 • Bezoekers dienen zich niet hinderlijk te gedragen.

 • Het Literatuurmuseum is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan je eigendommen.

 • Bij brand of een andere calamiteit volg je de instructies van het personeel op.

 • Bij verdenking van diefstal waarschuwt het Literatuurmuseum de politie.

 • Bij overtreding van deze huisregels of niet opvolgen van instructies kunnen de medewerkers van het Literatuurmuseum je vragen de studiezaal te verlaten.

 

Auteursrechten

Het Literatuurmuseum stelt, als deel van zijn missie, zijn archief beschikbaar voor onderzoek.

 • In de meeste gevallen bezit het Literatuurmuseum niet het auteursrecht van het materiaal.

 • Kopieën van materiaal uit het archief van het Literatuurmuseum worden geleverd voor onderzoek.

 • Wanneer een gebruiker het materiaal voor een ander doel, zoals publicatie of verspreiding op andere manier, wil gebruiken, is hij zelf verplicht aan het auteursrecht te voldoen.

 • Het Literatuurmuseum bemiddelt niet in kwesties betreffende auteursrecht van derden.

 • Voor meer informatie over auteursrecht, zie de volgende websites: www.auteursrecht.nl en www.pictoright.nl

 • Bij gebruik van materiaal uit het archief van het Literatuurmuseum moet het Literatuurmuseum als bron vermeld worden.