Zoeken

Bert Bakker

(1912-1969)

Bert Bakker is vooral bekend als uitgever, bedenker van de succesvolle Ooievaarpockets (een reeks met veel poëzie) en oprichter van het literaire tijdschrift Maatstaf. Hij zou tot zijn dood redacteur blijven; het tijdschrift zou het daarna nog zo’n 25 jaar volhouden. Veel belangrijke Nederlandse schrijvers debuteerden bij hem.

De afbeelding toont een kunstzinnig portret van Bert Bakker. Gemaakt door: Roeland Koning
Vervaardigd circa 1942
Techniek Olieverf op doek
Afmetingen 100 x 80 cm

Bert Bakker

door Roeland Koning (1898-1984)

‘Uitgeverij heeft m’n hart’, schrijft Bert Bakker, 21 jaar oud, in 1933 aan Willem Kloos, die net enkele van zijn gedichten had gepubliceerd. In de jaren dertig roerde Bakker zich in christelijk literaire kringen, als schrijver en uitgever. Hij werkte onder meer mee aan het protestantse tijdschrift Opwaartsche Wegen en na diverse banen in de uitgeefbranche werd hij in 1941 directeur-eigenaar van uitgeverij Daamen. Een man van aanzien.

Ook Roeland Koning genoot aanzien. Net als Bakker was Koning, die door koningin Wilhelmina wel  ‘de protestantse Toorop’ werd genoemd, van gereformeerden huize. Hij woonde en werkte in een smalle villa in Wassenaar, waar hij zijn geportretteerden liet poseren om in een aantal sessies diens ‘wezen’ vast te leggen. Volgens Anne Schipper, in een artikel over dit portret, betekende het maken van een portret voor Koning een verovering: het binnendringen in de mens tegenover hem, totdat de persoonlijkheid van de geportretteerde zich aan hem openbaarde. Voor hem was een portret pas af als hij met het portret praten kon, alsof de geportretteerde nog in het atelier aanwezig was.

Koning portretteerde vele vooraanstaande figuren uit de gereformeerde wereld. En op aandringen van Bakkers echtgenote, Ella van Nood, portretteerde hij Bakker. Ze kenden elkaar; Koning deed opdrachten voor Bakkers uitgeverij en beiden waren in de oorlog betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Het portret kwam er, maar met het huwelijk van Van Nood  en Bakker ging het minder goed. Na enkele jaren huwelijk scheidden de twee, waarop zij hertrouwde met... Koning.