Zoeken

Marianne Philips

(1886-1951)
In 1934 verscheen van haar een internationale bestseller – Bruiloft in Europa – maar tot 2019 was ze vrijwel vergeten: Marianne Philips, schrijfster van verschillende romans en novellen. Zelf gaf ze de voorkeur aan het boek waarmee ze indertijd bekend werd: De biecht uit 1930, een roman over een vrouw die in een opwelling haar zusje heeft vermoord. In een psychiatrische inrichting doet de ik-verteller haar relaas aan de nachtzuster. Het werd in 2019 heruitgegeven en maakte vooralsnog een eind aan de vergetelheid.
De afbeelding toont een kunstzinnig portret van Marianne Philips. Gemaakt door: Jaap  Weyand
Vervaardigd 1939
Techniek Olieverf op doek
Afmetingen 91 x 70 cm

Marianne Philips

door Jaap Weyand (1886-1960)

Marianne Philips-Goudeket was actief voor de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij en kwam in 1919 als een van de eerste vrouwen in de Bussumse gemeenteraad. Ze maakte zich sterk voor kinderopvang, onderwijsbeurzen voor arbeiderskinderen (‘nu gaat veel intellekt verloren’) en armoedebestrijding. Tijdens haar voorbereiding op een lezing over de vrede in 1927 in Maastricht, ervoer ze een wedergeboorte. ‘Plotseling begon ik iets heel anders te schrijven. Het was een dwang. Mijn potlood weigerde eenvoudig de punten te noteren die ik in mijn hoofd had. Er kwamen impressies die een heel andere oorsprong schenen te hebben.’

Ethische en sociale vraagstukken vonden voortaan een plaats in haar literaire werk. Haar Boekenweekgeschenk De zaak Beukenoot uit 1950 is een novelle over klassenjustitie. Een Amsterdamse broodschilder wordt het slachtoffer van slordigheid en ego’s. Voor een klein vergrijp zit hij veel te lang vast, hij kent zijn rechten niet en kan niet voor zichzelf opkomen. De fouten worden niet aan het licht gebracht, want ‘als fouten in de rechtspleging eenmaal onherstelbaar zijn, moeten ze niet openbaar worden gemaakt’, aldus de president van de rechtbank.

‘Marianne keek met de ogen van een superieur rechter. Later met de ogen van een sarcastisch rechter,’ werd over haar gezegd. Deze wijze, spottende blik heeft portrettist Jaap Weyand treffend overgebracht.