18 mei 2017

Bas Heijne neemt P.C. Hooft-prijs in ontvangst

Bas Heijne heeft donderdag 18 mei de P.C. Hooft-prijs 2017 in ontvangst genomen. De prijs werd hem traditiegetrouw uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Literatuurmuseum.

‘Een oproep om in onbevangenheid en met scherpzinnigheid, en zonder pasklare antwoorden, te observeren, te lezen, te ervaren, en achter de façade te kijken, op zoek naar de dingen die je in eerste instantie niet ziet en die toch zinvol blijken te zijn, in een vaak onbegrijpelijke wereld – dát is wat hij ons, en mij, leert,’ zei Cornald Maas in zijn laudatio over Heijne.  ‘En die wereld wordt er misschien niet altijd begrijpelijker door maar – dankzij Bas’ blik en aansporing – wel mooier, en troostrijker, en draaglijker.’ 

De jury van de P.C. Hooft-prijs roemt Heijnes soepele stijl, zijn kritische, literaire blik en zijn nieuwsgierigheid die leidde tot grote vertrouwdheid met de populaire cultuur, met de wereld van televisie, cinema, populaire en klassieke muziek en nieuwsmedia. ‘Hij nodigt je uit mee te denken, in soepel en hedendaags Nederlands, en achter de gemeenplaatsen, de botsende meningen en mythes, de rapporten en de media te kijken waar het nu in termen van de geleefde werkelijkheid om gaat,’  aldus de jury, bestaande uit Jacqueline Bel, Kees ’t Hart, Kristien Hemmerechts, David Van Reybrouck (voorzitter) en Dirk van Weelden.  ‘Zijn proza is een genot om te lezen, ook als hij tegenspraak oproept.’

 

De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor beschouwend proza. Aan de belangrijkste Nederlandse literaire prijs is een bedrag verbonden van € 60.000.