15 maart 2022

Beste wapenbroeder: Briefwisseling A. Roland Holst & Hendrik de Vries

Achter het Boek is een publicatiereeks die is gebaseerd op de collectie van het Literatuurmuseum. Onlangs is het 46e deel verschenen waarin brieven centraal staan die de dichters A. Roland Holst en Hendrik de Vries met elkaar uitwisselden.

De publicatie kreeg de titel Beste wapenbroeder – Wederzijdse brieven 1924-1973 en is voorzien van een toelichting door Jan van der Vegt, biograaf van zowel Roland Holst als De Vries. 


Zowel het werk van A. Roland Holst (1888-1976) als dat van Hendrik de Vries (1896-1989) werd door tijdgenoten hoog gewaardeerd. Ze komen met elkaar in contact als Roland Holst in 1924 met kritische waardering reageert op gedichten van De Vries. Vanaf dat moment zoeken ze van tijd tot tijd toenadering tot elkaar en is er ook sprake van een zekere vertrouwelijkheid, maar een echte vriendschap ontwikkelt zich niet.  


Het is bekend dat Roland Holst en De Vries elkaar maar één keer hebben ontmoet en er zijn slechts zestien wederzijdse brieven bewaard gebleven. Bij elkaar geven deze een beeld van de band die de twee met elkaar opbouwden en wordt duidelijk dat het twee heel verschillende persoonlijkheden betreft. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat Roland Holst moeite heeft om de roem die men hem toezwaait te verenigen met het dichterschap, terwijl De Vries zich bij een huldiging juist mee laat slepen in de roes. Uiteindelijk eindigt de correspondentie in dezelfde beleefde afstandelijkheid als waarmee ze begon. In 1973 laat Roland Holst weten dat hij getroffen is door een begripvol artikel van De Vries.  


Jan van der Vegt, biograaf van beide dichters, schreef zowel de inleiding als verbindende teksten. Hiermee plaatst hij de brieven in een traditie van schrijversbrieven en een context van literaire vriendschappen en onderlinge kritiek.

 

Hendrik de Vries

Deel 46 van de reeks wetenschappelijke bronnenpublicaties van het Literatuurmuseum is het vierde en laatste deel van een serie van vier over briefwisselingen van Hendrik de Vries. In eerdere edities staat zijn correspondentie centraal met Constant van Wessem, J. Slauerhoff en met H. Marsman, Roel Houwink en Arthur Lehning.

 

De publicatie is voor € 21,95 onder andere te koop in de museumwinkel van het Literatuurmuseum.