15 november 2018

Breyten Breytenbach en de Lage Landen

Voor een themanummer van Zacht Lawijd. Literair-historisch tijdschrift over de aanwezigheid en receptie van Breyten Breytenbach in Nederland en Vlaanderen vraagt de redactie om bijdragen.

De samenstellers Bertram Mourits en Yves T’Sjoen nodigen belangstellenden uit om uiterlijk op 1 januari een voorstel in te dienen voor een bijdrage. De aflevering, die in oktober 2019 verschijnt, biedt naast persoonlijke getuigenissen en becommentarieerde documenten artikels over particuliere relaties tussen Breytenbach en literaire actoren en instituties in de Lage Landen. Vooral de beeldvorming over en het circuleren van het werk van Breytenbach in het Nederlandse taalgebied (uitgeverijen, literaire kritiek, tijdschriften, vertalingen) komt aan bod. Graag een abstract van circa 200 woorden richten aan de redactiesecretaris Geert Swaenepoel: geertswaenepoel@hotmail.com.