25 oktober 2018

Campert-prijzen 2018

De Jan Campert-Stichting heeft dit jaar de literatuurprijzen van de gemeente Den Haag toegekend aan Annemarie Estor, Jan van Aken, Marja Pruis en Nelleke Noordervliet.

Annemarie Estor (1973) krijgt de Jan Campert-prijs 2018 voor haar poëziebundel Niemandslandnacht. In dit wervelende prozagedicht, dat zich bij elke lezing dieper aan de lezer openbaart, wordt een wereld opgeroepen die zowel surrealistisch als hedendaags is. Estors taal balanceert daarbij op vele randen: ze is zuiver én rauw, ze leent clichés én is oorspronkelijk. Kortom: verrukkelijke poëzie.


Jan van Aken (1961) ontvangt de F. Bordewijk-prijs 2018 voor zijn roman De ommegang. In deze zinderende roman Van Aken de lezers aan de hand van de vondelingIsidoor van Rillington door het Europa van de decennia rond 1400, waar ’s levens felheid regeert, de dood altijd op de loer ligt en zijn even briljante als opportunistische hoofdpersoon probeert zich een positie te verwerven waarin hij een kathedraal kan bouwen. Van Aken vertelt met razende vaart, kruidt het verhaal met historische feiten en soms een welgekozen anachronisme.

 

Aan Marja Pruis (1959) is voor haar essaybundel En nu genoeg over mij  de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs 2018 toegekend. ‘Ik’ moet je verdienen schrijft journalist, criticus en schrijver Marja Pruis. Zoals zij voluit en schaamteloos denkt en schrijft verdient haar ‘ik’ de J.Greshoff-prijs. Want het vraagt moed om het essay niet te laten kapen door je beheerste zelf. Zoals het ook intellect vergt om slim ongeremd te zijn.

 

Al eerder werd bekend gemaakt dat het gehele oeuvre van Nelleke Noordervliet (1945) bekroond is met de Constantijn Huygens-prijs 2018. Aan deze prijs is een bedrag van € 12.000 verbonden en aan de overige prijzen € 6.000. De jury bestond uit: Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuin, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Carl De Strycker en Sarah Vankersschaever.

 

De uitreiking vindt plaats 20 januari 2019, tijdens het Schrijversfeest, de afsluiting van het literatuurfestivalWriters Unlimited Winternachten in Theater aan het Spui. Deze prijzen, die door de aan het Literatuurmuseum gelieerde Jan Campert-stichting namens de gemeente Den Haag worden toegekend, worden uitgereikt door de Haagse wethouder voor Cultuur, Robert van Asten.