14 oktober 2021

Constantijn Huygens-prijs 2021 voor Peter Verhelst

De Vlaamse dichter en schrijver Peter Verhelst krijgt de Constantijn Huygens-prijs 2021 voor zijn oeuvre. ‘Een bekroning van de volgehouden inspanning van Peter Verhelst om te blijven zoeken naar alles wat zou kunnen zijn,’ aldus de jury.

De Constantijn Huygens-prijs is een van de vijf Haagse Literatuurprijzen. De jaarlijkse prijs voor een literair oeuvre bedraagt € 12.000 en wordt op 23 januari 2022 uitgereikt op het festival Winternachten. Het Literatuurmuseum organiseert de toekenning en uitreiking van de Haagse Literatuurprijzen. 

 

Peter Verhelst (1962) debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Al eerder ontving hij de Jan Campert-prijs 2008 (voor de bundel Nieuwe sterrenbeelden) en de F. Bordewijk-prijs 2000 (voor de verhalenbundel Tongkat). Daarnaast ontving hij eerder onder andere de Herman de Coninckprijs en de Gouden Griffel. 


De jury bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Jeannette Smit, Nisrine Mbarki, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Rashif El Kaoui en Sarah Vankerschaever.  

 

Overwegingen van de jury

‘Het lijdt geen twijfel: Peter Verhelst heeft een adembenemend oeuvre. Tongkat, Zwerm, Nieuwe sterrenbeelden, Zing zing, deze zomer nog de bundel 2050. Hij is de verdiende laureaat van de Constantijn Huygens-prijs. En toch: de Vlaming, de dichter, de romancier, jeugdauteur, theaterauteur en zelfs performancekunstenaar zou zich bij die prijs misschien wat ongemakkelijk kunnen voelen. We kennen hem als iemand die zich niet graag binnen de omheining van een label of een genre plaatst, zelfs de publicatie van een werk is een horde, want het betekent dat levend taalmateriaal stolt. Inkt op papier. Opgezet weefsel. Hetzelfde geldt voor zoiets als ‘een oeuvre’. Dat moet volgens Verhelsts poëtica blijven bewegen, blijven herschreven worden, het moet doorbloed. Het is literaire onrust die naar een geheel eigen universum leidt, soms prachtig intuïtief, soms donker, kritisch en pulserend. Op deze manier moet de toekenning van deze Constantijn Huygens-prijs ook gezien worden: niet als een bevestiging van wat is geweest, maar als een bekroning van de volgehouden inspanning van Peter Verhelst om te blijven zoeken naar alles wat zou kunnen zijn.’

 

 

 
Over de Jan Campert-Stichting
De Jan Campert-Stichting is op 18 augustus 1947 opgericht en is vernoemd naar de verzetsdichter Jan Campert, die lang in Den Haag woonde en een tragische dood stierf in Neuengamme. Aanvankelijk werd de stichting in het leven geroepen ‘ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlands letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetting’. Later is het doel algemener geformuleerd: de Jan Campert-Stichting bevordert de Nederlandse letterkunde.

Wat is gebleven van het oorspronkelijke verzetselan is een zekere voorliefde voor eigenzinnige dichters en schrijvers die een bepaalde creatieve vrijheid nastreven en die niet noodzakelijk prijken op bestsellerslijsten. Door de jaarlijkse toekenning van de Haagse Literatuurprijzen draagt de stichting bij aan publieke erkenning en een grotere bekendheid van belangrijk geacht literair werk. De stichting wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag.  
Het secretariaat van de Jan Campert-Stichting en de organisatie van de prijsuitreiking zijn ondergebracht bij het Literatuurmuseum.  
 

 

Portretfoto: Stephan Vanfleteren