18 januari 2019

Marga Minco neemt P.C. Hooftprijs 2019 in ontvangst

‘Literatuur is voor Marga Minco vormgegeven ervaring, het resultaat ook van geheugenarbeid.’ Marga Minco heeft vrijdagmiddag 18 januari de P.C. Hooft-prijs 2019 in ontvangst genomen.

De prijs, dit jaar bestemd voor verhalend proza, werd haar overhandigd door bestuurslid Abdelkader Benali. Gezien de leeftijd van de laureaat werd de prijs niet zoals gebruikelijk uitgereikt tijdens een bijeenkomst in het Literatuurmuseum, maar bij de schrijver thuis. Niet alleen in aanwezigheid van een kleine delegatie van bestuur en jury en van haar twee dochters, maar ook van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. .
 

Volgens de jury, bestaande uit Gustaaf Peek, Mathijs Sanders (voorzitter), Daniëlle Serdijn, Vamba Sherif en Franca Treur, geven Minco’s romans en verhalen vorm aan existentiële ervaringen als angst, schuldgevoel, eenzaamheid en een diep maar nauwelijks te verwoorden verlangen naar geborgenheid. ‘Zonder te psychologiseren, zonder pathetiek of pretentie, maakt zij een ondoorgrondelijke werkelijkheid invoelbaar en voorstelbaar.’ De jury schrijft in haar rapport dat Minco’s werk lezers laat ervaren hoe mensen door kwade krachten de eenzaamheid in worden gedreven en hoe zij hun weerloosheid overwinnen door te vertellen. ‘Door woorden te zoeken voor ervaringen en door namen te geven aan de mensen en dingen’. Ook minister Van Engelshoven wijdde enkele lovende woorden aan het bekroonde oeuvre'Ik hoop dat scholieren, maar ook mijn collega's Minco lezen, omdat zij grote thema's aanroert, zonder grote woorden te gebruiken.'

 

Aan de belangrijkste Nederlandse literaire prijs is een bedrag verbonden van € 60.000.