24-5-2018

Nachoem Wijnberg neemt P.C. Hooft-prijs in ontvangst

Nachoem M. Wijnberg heeft donderdag 24 mei de P.C. Hooft-prijs 2018 in ontvangst genomen. De prijs werd hem traditiegetrouw uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Literatuurmuseum.

‘Wijnberg houdt niet van poëticale verhevenheden. Zijn gedichten zijn onderzoeken, hij wil verhalen vertellen en is niet per se op zoek naar schoonheid. Hij stelt zichzelf en de lezer vragen.’ Volgens de jury van de P.C. Hooft-prijs is Wijnberg op de eerste plaats dichter, een nadenkend dichter: ‘Hij schrijft gedichten omdat dat zijn manier is om na te denken’.  De jury, bestaande uit Remco Ekkers (voorzitter), Maria Barnas, Ellen Deckwitz, Jos Joosten en Anne Vegter, roemt zijn pogingen het onbegrijpelijke te begrijpen. ‘De poëzie van Wijnberg stelt vragen die ertoe doen.’


‘Ik ben trouwens ook dankbaar dat ik mij in een dankwoord meer hoogdravendheid of slordigheid mag veroorloven dan in poëzie, dat denk ik tenminste’, aldus een dankbare Wijnberg, tijdens het in ontvangst nemen van de prijs. Aan de oeuvreprijs, die dit jaar bestemd is voor poëzie, is een bedrag verbonden van € 60.000.