21 februari 2019

Nalatenschappen Wigman en Starik naar museum

Menno Wigman en F. Starik overleden vorig jaar kort na elkaar. Hun overlijden was onverwachts en maakte veel indruk. Het museum verwerft nu hun beider nalatenschappen.

Menno Wigman was de dichter van technisch volmaakte en ontroerende gedichten. Hij was niet productief, maar zijn gedichten waren wel altijd raak. In zijn nalatenschap bevinden zich vele manuscripten, brieven, foto’s, en bijzondere voorwerpen, zoals de drumstokken die hij gebruikte in zijn punkband Human Alert en ook veel boeken die vol staan met eigenwijze kriebels in de marge, zoals ‘Gautier zit er weer naast’. Bijzonder zijn de oude agenda’s, die teruggaan tot aan de jaren tachtig, en waarin naast dagboekaantekeningen ook eerste versies van gedichten te vinden zijn.

 

F. Starik was een exuberante romanticus die zijn poëzie vol vuur over het voetlicht bracht, en die naar eigen zeggen ‘goed met de dood’ was. Behalve dichter was hij ook performer, muzikant, kunstenaar – en organisator van de ‘Poule des doods’, een groep dichters die uitvaarten opluisterden waarvoor geen nabestaanden gevonden waren. In zijn nalatenschap bevinden zich naast diverse typoscripten ook documenten die betrekking hebben op deze poule, en aantekeningen voor talrijke projecten, van theater tot en met muziek: Starik was zanger van de Willem Kloos Groep. Ook diverse door hem gemaakte kunstwerken en foto’s behoren tot de aanwinst – alsmede enkele leesbrillen.

 

Op zaterdag 23 februari wordt in Perdu een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Menno Wigman en F. Starik. De avond wordt gepresenteerd door Ester Naomi Perquin en geopend door K. Schippers. Bevriende collega's als Anneke Brassinga, Eva Gerlach, Erik Jan Harmens, Ingmar Heytze, Mustafa Stitou en Vrouwkje Tuinman zullen werk van Wigman en Starik voorlezen.