25 oktober 2017

Prijzen Jan Campert-Stichting toegekend 2017

De Jan Campert-Stichting heeft dit jaar de literatuurprijzen van de gemeente Den Haag toegekend aan Marije Langelaar, Jeroen Olyslaegers, Annet Schaap en Hans Tentije.

Marije Langelaar (1978) ontvangt de Jan Campert-prijs 2017 voor Vonkt! Een aanstekelijke bundel die bulkt van de passionele liefde voor het leven en de taal. Langelaars verzen koken haast over van hartstocht, haar taalgebruik werkt bij momenten beroezend. Vonkt is een bundel die knispert en knettert – de vonken levenslust en taalplezier spatten ervan af.

Jeroen Olyslaegers (1967) valt voor zijn roman WIL de F. Bordewijk-prijs 2017 toe. Met WIL heeft Olyslaegers een roman geschreven die je met twee benen in bezet Antwerpen zet. Met imposante zinnen en in een vernuftige compositie maakt hij de onoverzichtelijkheid van de oorlogsjaren in de volle breedte voelbaar – aan de hand van de belevenissen van een politieagent die geleidelijk ontdekt dat morele keuzes onontkoombaar zijn.

Aan Annet Schaap (1965) is voor Lampje de Nienke van Hichtum-prijs 2017 toegekend.Een meeslepend verhaal met zinnen die je zou willen zingen en personages bij wie je zou willen horen. De situaties die Schaap schetst ontroeren en ze weet daarbij ook nog eens het perfecte evenwicht te bewaren tussen realisme en magie.

Eerder werd al bekend gemaakt dat het gehele oeuvre van Hans Tentije (1944) onderscheiden is met de Constantijn Huygens-prijs 2017. Aan de eerstgenoemde prijzen is een bedrag van € 6.000 (voorheen 5.000) verbonden, aan de Huygens-prijs € 12.000 (voorheen 10.000). De jury bestond uit: Erica van Boven, Jeroen Dera, Arjen Fortuin, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit, Carl De Strycker en Sarah Vankersschaever. Meinderts maakte geen deel uit van de jury voor de Nienke van Hichtum-prijs.

De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op zondagmiddag 21 januari 2018, tijdens het Schrijversfeest, de afsluiting van Winternachten internationaal literatuurfestival Den Haag in het Theater aan het Spui. De prijzen worden uitgereikt door de Haagse wethouder van Cultuur, Joris Wijsmuller.