21 december 2021

Tresoar en Literatuurmuseum werken samen aan lancering auteursportaal

Het Fries letterkundig en historisch centrum Tresoar en het Literatuurmuseum zijn een samenwerking aangegaan om Nederlands literair erfgoed aan elkaar te verbinden.

Deze samenwerking met Tresoar, de Koninklijke Bibliotheek en andere bijzondere literaire archieven heet ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken.’ Een auteursportaal waarin alle informatie over één schrijver te vinden is, dient als praktische toepassing van het verbonden erfgoed.

 

Het werk van de in Friesland geboren schrijver Theun de Vries (1907 – 2005), die een enorm literair oeuvre heeft geschreven, dient als pilot voor het auteursportaal. Informatie over een auteur is vaak niet op één plek te vinden. Zo bewaart het Literatuurmuseum brieven en manuscripten van Theun de Vries en Tresoar boeken, foto’s en artikelen. Informatie over zijn publicaties is te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies bewaart een verzetsbericht.

Het online auteursportaal Theun de Vries moet een einde maken aan de overlap aan informatie en brengt de belangrijkste bronnen samen in een overzichtelijk geheel. Het portaal wordt op zo’n manier gemaakt dat het ook gebruikt kan worden voor informatie over andere auteurs. Eind 2022 komt het portaal online.

 

Nieuw aan dit portaal is dat er gebruik wordt gemaakt van Linked Open Data (LOD). LOD is de standaard manier om gegevens zodanig online op het web te publiceren dat ze (her)bruikbaar zijn. De data wordt op zo’n manier aangeboden dat er veel makkelijker, en zelfs automatisch, verbinding gelegd kan worden met andere data. Hierdoor wordt de data rijker en nuttiger voor de gebruiker. De informatie gaat niet verloren als een website wordt opgeheven.

 

Een recentelijk toegekende subsidie van Stichting Pica maakt het mogelijk het project ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken’ uit te voeren en daarmee het auteursportaal te realiseren. Het project ‘Verbonden erfgoed van bibliotheken’ loopt tot en met maart 2023.