8 november 2022

Haagse Literatuurprijzen 2022 toegekend

De winnaars van de vier belangrijke Haagse Literatuurprijzen zijn bekend: Marion Bloem, Dominque De Groen, Donald Niedekker en Marjan Slob.

In het radioprogramma Kunststof zijn de winnaars bekendgemaakt van vier belangrijke Haagse Literatuurprijzen. Deze prijzen worden op 12 februari 2023 uitgereikt aan Marion Bloem, Dominique De Groen, Donald Niedekker en Marjan Slob. Het Literatuurmuseum organiseert de toekenning en de uitreiking van de Haagse Literatuurprijzen. 

 

Marion Bloem (1952) ontvangt de Constantijn Huygens-prijs 2022 voor haar gehele oeuvre: romans, verhalen en gedichten. Niemand had er een vermoeden van wat er nog zou volgen op Geen gewoon Indisch meisje uit 1983, een boek dat door velen wordt gekoesterd. Bloems productiviteit, niet alleen als schrijver, is overweldigend. Niet alleen het recente en monumentale Indo uit 2020, dat iedereen moet lezen die is geïnteresseerd in het thema identiteit, is persoonlijk, origineel, meeslepend en geschreven vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Vanaf het eerste boek geldt dit voor haar gehele oeuvre.

 

Dominique De Groen (1991) valt voor haar bundel Slangen de Jan Campert-prijs 2022 toe. Sinds haar debuutbundel Shop Girl (2017) weerklinkt de stem van Dominique De Groen luid en duidelijk binnen de Nederlandstalige poëzie. En dat we alle reden hebben om naar die stem te luisteren, bevestigt haar vierde bundel Slangen opnieuw. Klimaat, ongelijkheid en verdovend kapitalisme verdienen onze aandacht. Want het landschap huilt allang geen tranen meer, maar vlammen. Leven wij, mensen, nog wel in onze biotoop of stilaan in een angstdroom? De slang vervelt en begint aan een wedergeboorte. Dominique De Groen observeert als een havik. 

 

Aan Donald Niedekker (1963) is voor zijn roman Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost de F. Bordewijk-prijs 2022 toegekend. Deze poëtische roman is een unicum in de Nederlandstalige literatuur. Niedekker geeft het woord aan een dichtende zeevaarder wiens geest na eeuwen ontsnapt uit de smeltende permafrost. Het levert een zinderende ode op aan de taal en de geschiedenis, die tegelijkertijd geraffineerd een licht werpt op de tijd waarin wij leven. Een roman om je aan vast te vriezen.

 

Bovengenoemde prijzen worden jaarlijks toegekend. Marjan Slob (1964) ontvangt de tweejaarlijkse J. Greshoff-prijs voor essays 2022 voor haar boek De lege hemel. Over eenzaamheid. Met dit essay schreef zij een levendig en erudiet essay over een van de grote kwesties van deze tijd: eenzaamheid. Zij put uit een rijk arsenaal van wetenschappelijke, wijsgerige en literaire teksten, uit de populaire cultuur en uit eigen ervaringen. De lege hemel is een krachtig pleidooi voor een beter begrip van wat eenzaamheid is: niet uitsluitend een negatieve gemoedstoestand, maar ook een diepmenselijk vermogen, een talent, ‘een biotoop van de creativiteit’. 

 

Aan de Constantijn Huygens-prijs is een bedrag van € 12.000 verbonden. De andere prijzen bedragen € 6.000. Van de jury maakten deel uit: Jeroen Dera, Rashif El Kaoui, Aad Meinderts (voorzitter), Sanne  Parlevliet,  Jan de Roder, Mathijs Sanders, Jeannette Smit en Sarah Vankersschaever.

 

De feestelijke uitreiking wordt georganiseerd door het Literatuurmuseum en vindt plaats tijdens het internationaal literatuurfestival Writers Unlimited / Winternachten op zondagmiddag 12 februari 2023, in theater aan het Spui in Den Haag. De prijzen worden uitgereikt door de Haagse wethouder Financiën, Cultuur en Economie, Saskia Bruines. 
 

 

 

Over de Jan Campert-Stichting

De prijzen zijn toegekend door de Jan Campert-Stichting, opgericht op 18 augustus 1947 en vernoemd naar de dichter Jan Campert, die lang in Den Haag woonde en het beroemdste verzetsgedicht schreef, ‘De achttien dooden’. Aanvankelijk werd de stichting in het leven geroepen ‘ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlands letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetting’. Later is het doel algemener geformuleerd: de Jan Campert-Stichting bevordert de Nederlandse letterkunde. Wat is gebleven van het oorspronkelijke verzetselan is een zekere voorliefde voor eigenzinnige dichters en schrijvers die een bepaalde creatieve vrijheid nastreven en die niet noodzakelijk prijken op bestsellerslijsten. Door de jaarlijkse toekenning van de Haagse Literatuurprijzen draagt de stichting bij aan publieke erkenning en een grotere bekendheid van belangrijk geacht literair werk. De stichting wordt gefinancierd door de Gemeente Den Haag. Het secretariaat van de Jan Campert-Stichting en de organisatie van de prijsuitreiking zijn ondergebracht bij het Literatuurmuseum.