Steun ons

Geloof je net als het museum in de kracht van literatuur? Het belang van literair erfgoed? Steun dan het museum.

Steun ons

Literatuur ontroert, vermaakt, geeft hoop. Draagt bij aan onze persoonlijke ontwikkeling. Ze prikkelt de verbeelding en creativiteit, scherpt het kritische vermogen aan, verstevigt de eigen identiteit en kweekt begrip voor de ander.

 

Geloof je net als het museum in de kracht van literatuur? Het belang van literair erfgoed? Steun dan het museum. Dit kan al door eenmalig een klein bedrag te doneren.

 

Met jouw steun:

 

  • realiseert het museum nieuwe (online) exposities 

  • kan het museum bijzondere literaire documenten aankopen

  • organiseert het museum inspirerende (online) evenementen
     

Klik hier om nu te doneren


Waarom?

 

Waarom is jouw steun nodig? De subsidie die het museum krijgt, is niet toereikend om bijvoorbeeld het (online) museum uit te breiden of om prachtige literaire archieven te verwerven. Daarvoor moet het museum zelf aanvullende fondsen werven. Als iedereen een beetje bijdraagt, kan het museum blijven doen waar het goed in is: ons literaire erfgoed verzamelen, koesteren en voor toekomstige generaties beschikbaar houden.

 

Vrienden

 

Het is ook mogelijk het museum structureel te steunen. Bijvoorbeeld door Vriend te worden. Onze Vriendschap kent vele voordelen. Als Vriend mag je gratis in en uit het museum in Den Haag lopen en word je uitgenodigd voor het jaarlijkse vriendenevenement. Bovendien krijgen Vrienden het Jaarverslag toegestuurd en eenmaal per jaar het magazine Goede Papieren. En dat voor maar € 30 per jaar (meer geven mag natuurlijk altijd). Vriend worden? Stuur een mailtje naar info@literatuurmuseum.nl.

 

 

ANBI-status
Aan het Literatuurmuseum is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Literatuurmuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.