Anton
van Duinkerken

1960

Constantijn Huygens-prijs
Dichter, journalist en literatuurhistoricus Anton van Duinkerken heeft de Constantijn Huygens-prijs 1960 gekregen voor zijn oeuvre.

Anton van Duinkerken werd in 1929 redacteur van het dagblad De Tijd en was in datzelfde jaar een van de oprichters van het katholieke cultureel jongerenmaandblad De Gemeenschap. In 1934 trad hij toe tot de redactie van De Gids. In 1940 werd hij benoemd tot hoogleraar in de Vondelwetenschap in Leiden en in 1952 tot buitengewoon hoogleraar in de Nederlandse en algemene letterkunde in Nijmegen. Als dichter debuteerde hij al in 1923 in het tijdschrift Roeping. Hij schreef studies, gedenkboeken en stelde verzamelbundels en bloemlezingen samen, waaronder het standaardwerk in drie delen De katholieke poëzie. In 1957 verscheen zijn Verzamelde gedichten. Bij het grote publiek was hij ook bekend van zijn anti-nazigedicht De Ballade van den katholiek uit 1935, gericht tegen NSB-voorman Anton Mussert.

‘Een polemische geest, die als essayist een Engelse lichtheid weet te paren aan een Franse esprit en een Nederlandse degelijkheid’ 

Volgens de jury is Van Duinkerken ‘vóór alles een polemisch essayist, wiens vitaliteit en hartelijkheid zo veroverend zijn, dat ook zijn felste tegenstanders, die hij als apologetisch katholiek (en binnen het rooms-katholieke kamp als revolutionair temperament) bij herhaling op zijn weg ontmoette, hem toch hun waardering niet konden onthouden. Als persoonlijkheid zonder de minste twijfel een der boeiendste, figuren uit onze hedendaagse letterkunde, is hij als stylist van een meeslepende kracht, briljant, uitbundig, intelligent, virtuoos, geestig en vol kennis.’

 

‘Een polemische geest, die als essayist een Engelse lichtheid weet te paren aan een Franse esprit en een Nederlandse degelijkheid,’ schreef De Telegraaf over de bekroning. ‘Strijdbaar was Van Duinkerken voor de oorlog, toen hij zich in woord en geschrift richtte tegen het fascistische gevaar en onder andere met Menno ter Braak fel stelling nam op openbare bijeenkomsten; strijdbaar was hij in de oorlog, hetgeen voor de bezetter aanleiding was hem geruime tijd als gijzelaar in Sint Michielsgestel gevangen te zetten. Vooral in deze periode onderscheidde Anton van Duinkerken zich als een gevoelig dichter.’

Jury

De jury bestond uit Bert Bakker, Pierre H. Dubois, Gerrit Kamphuis en A. Mout. Aan de Constantijn Huygens-prijs was een bedrag van 3.000 gulden verbonden.

Uitreiking

De prijsuitreiking vond plaats op zaterdagavond 26 november 1960 in het Haagse stadhuis, ter afsluiting van een conferentie over de geschiedenis van de polemiek in Nederland, geleid door Alfred Kossmann. Anton van Duinkerken, H.A. Gomperts en mr. E. Straat waren sprekers. De andere prijzen van de Jan Campert-stichting werden niet die dag uitgereikt.

 

 

Meer lezen over Anton van Duinkerken

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum