Jan Campert-Stichting

De Jan Campert-Stichting kent vijf literaire prijzen toe namens de gemeente Den Haag: de Constantijn Huygens-prijs, de Jan Campert-prijs, de F. Bordewijk-prijs, en om het jaar de Jan Greshoff-prijs en de Nienke van Hichtum-prijs.

Oprichting

De Jan Campert-Stichting is opgericht op 18 augustus 1947. Vlak na de oorlog was door de Haagse gemeenteraad een bedrag beschikbaar gesteld voor de kunsten, waarvan vijfduizend gulden bestemd voor bijzondere prestaties op letterkundig gebied. Een van de raadsleden stelde voor het bedrag in een fonds te storten. Dat fonds zou dan vernoemd worden naar de verzetsdichter Jan Campert, die lang in Den Haag had gewoond en een tragische dood was gestorven in concentratiekamp Neuengamme. De raad nam dit voorstel over en de Jan Campert-Stichting werd in het leven geroepen, ‘ter blijvende herdenking van de strijd der Nederlands letterkundigen in de jaren 1940-1945 tegen de Duitse bezetting’, aldus artikel 1 van de statuten. 


Aanvankelijk werden de Campert-prijzen bij voorkeur toegekend aan schrijvers en dichters die in het verzet hadden gezeten. Naarmate de jaren vorderden, raakte artikel 1 van de statuten verder op de achtergrond. Sinds de laatste statutenwijziging, op 16 mei 2000, luidt artikel 1 simpelweg: ‘De stichting draagt de naam Jan Campert-Stichting. Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage.’ 


Wat is gebleven van het oorspronkelijke verzetselan is een zekere voorliefde voor eigenzinnige dichters en schrijvers die een bepaalde creatieve vrijheid nastreven en niet noodzakelijk prijken op bestsellerlijsten.

 

 

Prijzen

De Jan Campert-stichting reikt tegenwoordig vijf literaire prijzen uit: de Jan Campert-prijs voor poëzie (sinds 1948), de Constantijn Huygens-prijs voor een oeuvre (sinds 1947), de F. Bordewijk-prijs voor verhalend proza (sinds 1948), de J. Greshoff-prijs voor essays (sinds 1978) en de Nienke van Hichtum-prijs voor jeugdboeken (sinds 1964). Het secretariaat van de stichting wordt ondergebracht bij het Literatuurmuseum, dat ook de prijsuitreikingen organiseert.

 

Van 1978 tot 2014 reikte de Stichting de G.H.’s-Gravesande-prijs uit voor bijzondere literaire verdiensten. En tot 1982 werden onregelmatig een extra prijs en een bijzondere prijs uitgereikt voor bijzonder literair werk of letterkundige verdiensten.

Bestuur

Het huidige bestuur van de Jan Campert-Stichting wordt gevormd door de volgende personen:


Jeroen Dera
Layla El-Dekmak
Rashif El Kaoui
Laurens Ham 
Helma van Lierop
Aad Meinderts (voorzitter)
Mathijs Sanders
Jeannette Smit (secretaris/penningmeester)
Sarah Vankersschaever


Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen vacatiegeld (€ 75 per vergadering), reis- en verblijfkosten en een leesvergoeding (€ 500 per jaar).

 

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2020 

Jaarrekening 2019

 

 

Doelstelling en reglementen

Het doel van de Jan Campert-Stichting, zoals vastgelegd in artikel 2 van de statuten, is de bevordering van de Nederlandse letterkunde door de jaarlijkse toekenning van literaire prijzen. Hiermee draagt de stichting bij aan de publieke erkenning en een grotere bekendheid van belangrijk geacht literair werk.


Voor de prijzen van de Jan Campert-Stichting is het niet mogelijk boeken in te sturen. De breed samengestelde jury van deskundigen, die o.a. vanuit hun professie de literatuur op de voet volgen, selecteren de werken die zij aanvragen zelfstandig.

 

Juryreglementen literaire prijzen Stichting Jan Campert-Stichting (pdf)
Juryreglement Huygens-prijs Jan Campert-Stichting (pdf)

 

 

Steun de Jan Campert-stichting

In 1985 besloot het bestuur tot de oprichting van de ‘Vrienden van de Jan Campert-Stichting’. In ruil voor hun donatie ontvangen de Vrienden een tegenprestatie: een uitnodiging voor de jaarlijkse prijsuitreiking en toezending van een bibliofiele uitgave met een gedicht van de laureaat wiens bundel is bekroond met de Jan Campert-prijs. De jaarlijkse contributie bedraagt € 35. 

 

Aan de Jan Campert-Stichting is door de Belastingdienst de zogenaamde culturele ANBI-status toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van de stichting zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Maar niet alleen de stichting heeft profijt van uw schenking, ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

U kunt Vriend van de Jan Campert-Stichting worden door een mail te sturen naar anne.wegerif@stichtingnll.nl
 

 

Publicaties

Vanaf 2009 verschijnt het jaarboek van de Jan Campert-Stichting met de juryrapporten en de essays over het bekroonde werk. Ook bevatten de uitgaven de teksten van het Campert-symposium, waarvan de laatste editie in 2020 plaatsvond. Op dbnl.org zijn de jaarboeken te raadplegen. Vanaf 1 januari 2022 is de reeks jaarboeken gestaakt.

 

In 1972 verscheen er een jubileumuitgave ter ere van het 25-jarig bestaan van de stichting. 25 jaar Jan Campertstichting gaf een overzicht van de geschiedenis en van de belangrijkste activiteiten. In 1997 verscheen er opnieuw een jubileumboekje ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan: Een onbekrompen schenken, geschreven door Janet Luis.

 

In 2023 verscheen Waar alles nog toegaat zoals het hoort. Een geschiedenis van de Jan Campert-stichting van Jef van Gool over de Haagse Literatuurprijzen. ln dit boek wordt op boeiende wijze de 75-jarige geschiedenis van de Jan Campert-Stichting, die door de Haagse gemeenteraad werd opgericht, beschreven.

 

 

Contactgegevens

Jan Campert-Stichting
p/a Literatuurmuseum
Postbus 90515
2509 LM Den Haag

 

Tel: 070 333 96 66
E-mail: info@literatuurmuseum.nl

Contactpersoon: Aad Meinderts

 

RSIN: 816171592
 

 

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum