Niet
toegekend

1959

P.C. Hooft-prijs
De P.C. Hooft-prijs voor verhalend proza 1959 werd niet toegekend.

In de jury zaten Anna Blaman, Jacques de Haan, G.P.M. Knuvelder (voorzitter), Emmy van Lokhorst, C.J. Rijnsdorp en H.J. Michaël (ambtelijk secretaris).

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum