S.
Dresden

2002

P.C. Hooft-prijs
S. Dresden heeft de P.C. Hooft-prijs 2002 gekregen. De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor beschouwend proza. De feestelijke uitreiking vond niet plaats wegens de slechte gezondheidstoestand van de laureaat.

De P.C. Hooft-prijs 2002 voor het oeuvre beschouwend proza van S. Dresden is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Matthijs van Boxsel, Piet Calis (voorzitter), Laurens van Krevelen, Ellen Ombre en Maarten Steenmeijer en Aad Meinderts (ambtelijk secretaris). Aan de P.C. Hooft-prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

 

Samuel (Sem) Dresden (Amsterdam, 5 augustus 1914 – Leiden, 6 mei 2002) studeerde filosofie en Frans in Amsterdam en Parijs. Hij werd in 1947 benoemd tot hoogleraar Franse letterkunde aan de universiteit van Leiden. Van 1975 tot 1981 bekleedde hij daar de leerstoel algemene literatuurwetenschap. Hij schreef diverse beschouwingen over Erasmus, Proust, Valéry, het Franse symbolisme, over literatuur in het algemeen en over de jodenvervolging.

 

Zijn werk werd bekroond met de dr. Wijnaendts Francken-prijs, de Jan Greshoff-prijs, de Busken Huetprijs en de Joost van den Vondelprijs. Voor zijn gehele oeuvre ontving hij al eerder de Jacobson-prijs.

Fragment uit het juryrapport

In het juryrapport wordt Dresden getypeerd als ‘een grootmeester van het ware literaire essay’. Ook is er veel waardering voor zijn originele, diepzinnige en avontuurlijke manier van schrijven, waarmee hij de afstand tussen literatuur en wetenschap wist te overbruggen. De volledige tekst van het juryrapport is te vinden in P.C. Hooft-prijs 2002 S. Dresden, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs.

Uitreiking

De prijs werd niet officieel uitgereikt wegens de slechte gezondheidstoestand van de laureaat.

 

 

 

Credits portretfoto: Ben Wolson

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum