Theun
de Vries

1962

P.C. Hooft-prijs
Theun de Vries heeft de P.C. Hooft-prijs 1962 gekregen. De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor verhalend proza. De feestelijke uitreiking vond plaats op 23 september 1963 op het Muiderslot.

De P.C. Hooft-prijs 1962 voor het oeuvre van Theun de Vries is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Gerrit Borgers, C.J. Kelk, Emmy van Lokhorst (voorzitter), Jos Panhuijsen, Ben Stroman en H.J. Michaël (ambtelijk secretaris). Aan de P.C. Hooft-prijs is een bedrag verbonden van 4.000 gulden.

 

Theunis Uilke (Theun) de Vries (Veenwouden, 26 april 1907 – Amsterdam, 21 januari 2005) was het enige kind van Sjoerd de Vries en Elisabeth Dijkstra. In 1920 verhuisde hij met zijn ouders naar Apeldoorn, waar hij het gymnasium volgde. Hij verliet het gymnasium na de vierde klas en ging een bibliotheekopleiding volgen. Vervolgens werkte hij een tijdlang in bibliotheken in Hilversum en Sneek. Uit zijn huwelijk met Aafje Vernes werden twee kinderen geboren. In 1937 verhuisde De Vries naar Amsterdam, waar hij lid werd van de CPN. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat hij in het verzet. Hij zat een tijdlang gevangen in Amersfoort. Na de oorlog vervulde hij partijfuncties en was hij redacteur van De Vrije Katheder. Hij maakte verschillende reizen naar communistische landen. Zijn politieke stellingname werd hem door velen kwalijk genomen. Tijdens de Koude Oorlog werd hij uit het PEN-centrum gezet en bekoelden tijdelijk allerlei vriendschappen, onder andere die met S. Vestdijk, al zou hij later, van 1972 tot 1974 voorzitter zijn van het PEN-centrum. Pas in 1971 brak De Vries met de CPN. Hij debuteerde in 1927 met de dichtbundel Terugkeer en schreef meer dan honderd boeken, waaronder vier boeken over Spinoza. Tot zijn bekende boeken behoren Het meisje met het rode haar (1956), over de verzetsheldin Hannie Schaften Stiefmoeder aarde (1936). In 2004 schreef De Vries zijn laatste roman, vrij kort voor zijn dood.

 

Hij kreeg diverse andere prijzen voor zijn omvangrijke oeuvre: de Dom-prijs, de Mei-prijs, de Verzetsprijs voor letterkundigen, de Vijverberg-prijs, de Visser Neerlandia-prijs, de Piter Jelles-prijs, de Henriëtte Roland Holstprijs en de Verzetsprijs voor zijn gehele oeuvre. In 1979 kreeg hij een eredoctoraat aangeboden van de Rijksuniversiteit Groningen.

Minister mr. Th. H. Bot reikt de P.C. Hooft-prijs uit aan Theun de Vries in het Muiderslot, 23 september 1963. Foto: Harry Pot / Nationaal Archief.

Uitreiking

De prijs is op 23 september 1963 uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op het Muiderslot.

 

 

Meer lezen over Theun de Vries

 

Credits portretfoto: Jac. de Nijs / Anefo / Nationaal Archief

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum