het verhaal

107 woorden

(En dan het tenenkrommende gesprek dat ze hebben.)

 

Hij vertelt dat hij mycoloog is.

Wat?

Expert in de mycologie.

Ze kijkt hem voor het eerst vol aan, het gezicht dat net nog half naar XX gewend was recht op het zijne, en er groeit een glimlach in haar linkermondhoek.

Een mytholoog? Maar dat is geweldig! Dan hebben we hetzelfde werk gekozen.

Mycoloog, schreeuwt hij. Ik doe onderzoek naar schimmelculturen.

De glitterende huid van haar hals lacht hem deinend uit: ha ha ha!

Maar dat bedoel ik! Ik geef mijn leerlingen les in dode culturen. Grieks, Latijn en KCV, veldslagen en mythes. Totaal door de motten aangevreten.