Jozef
Deleu

1981

G.H. ’s-Gravesande-prijs
Jozef Deleu (1937) kreeg de G.H. ’s-Gravesande-prijs 1981 voor bijzondere literaire verdiensten. Met zijn vele activiteiten droeg hij bij aan de Nederlands-Belgische cultuurintegratie, met name door zijn tijdschrift Ons Erfdeel.

‘Als jong onderwijzer stichtte Jozef Deleu 25 jaar geleden een tweetalig blad, Ons Erfdeel-Notre Patrimoine, aanvankelijk bestemd om problemen van Frans-Vlaanderen onder de aandacht te brengen,’ memoreerde de jury. ‘Maar het duurde niet lang of het evolueerde naar een ééntalig Nederlands tijdschrift Ons Erfdeel, dat op een hoog kwalitatief niveau, onpartijdig, voortreffelijk gedocumenteerd, de best denkbare propagandist en informateur zou worden van heel het terrein der Nederlandse cultuur en literatuur, van de Franse grens tot Delfzijl. Dank zij subsidies van overheden, bedrijfsleven en particulieren, blijkt het mogelijk in volstrekte vrijheid en onafhankelijkheid dit uiterst waardevolle werk te verrichten, en zelfs uit te breiden. Want in 1972 verscheen ook het tijdschrift Septentrion. Revue de culture néerlandaise, ook onder leiding van Deleu, een pendant in het Frans, gericht op de bekendmaking bij Franstalige geïnteresseerden van de Nederlandse cultuur en literatuur. (…)’  

 

‘In aanmerking genomen het indrukwekkende peil waarop deze werkzaamheden worden verricht, de gelukkige keus van deskundige medewerkers, het feit dat Deleu daarnaast sinds 1976 een omvangrijk tweetalig jaarboek redigeert, De Franse Nederlanden/Les Pays-Bas Français, en dit jaar nog een aanvang heeft gemaakt met de publikatie van een reeks brochures in het Frans, Duits en Engels over taal, cultuur, maatschappij en geschiedenis der Lage Landen, lijkt deze kandidaat bij uitstek gekwalificeerd voor de onderscheiding met de G.H. ’s-Gravesande-prijs.’ 

 

Deleu mocht voor Septentrion al de Prix Descartes in ontvangst nemen. Hij richtte Ons Erfdeel in 1957 op en het blad kende in 1981 een oplage van 7000 exemplaren. Tot 2002 zou hij hoofdredacteur blijven. Zelf schreef hij proza en poëzie: in 1962 debuteerde hij met de novelle De ontmoeting. In 1963 volgde de dichtbundel Schaduwlopen. Hij ontving sinds 1965 diverse literaire onderscheidingen. Hij voerde de redactie over de Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (1973-1975) en was samensteller van bloemlezingen.  

Jury

Van de jury maakten deel uit: Harry Bekkering, Pierre H. Dubois, Margaretha Ferguson, Han Foppe, Jacques den Haan, Gerrit Kamphuis, Anton Korteweg, André Matthijsse en Paul de Wispelaere.

 

Uitreiking

Aan de prijs was een bedrag van 4.500 gulden verbonden. De uitreiking vond plaats op vrijdagavond 18 december 1981 in het Haagse stadhuis. 

 

Credits portretfoto: Lodewijk Deleu