Sybren
Polet

2003

Constantijn Huygens-prijs
Sybren Polet (1924-2015) heeft de Constantijn Huygens-prijs 2003 gekregen voor zijn oeuvre.

Dichter en schrijver Sybren Polet kreeg de prijs toegekend voor zijn ‘avontuurlijk oeuvre’. ‘Voor Polet is literatuur altijd een avontuur, een experiment gebleven,’ aldus de jury. Zijn oeuvre is ‘nog altijd anders dan alle andere oeuvres’.

 

Sybren Polet schreef poëzie, essays, sprookjes, toneelstukken, hij vertaalde, stelde bloemlezingen samen en was een pleitbezorger voor het ‘ander proza’, zoals boeken die buiten de normale literaire orde vielen aanvankelijk werden genoemd. En dat al zestig jaar. Hij debuteerde onder zijn eigen naam – Sybe Minnema – met de dichtbundel Genesis en publiceerde vanaf 1949 onder zijn pseudoniem. In 1961 verscheen zijn debuutroman Breekwater.

 

Zijn oeuvre is omvangrijk en divers en wijkt in alles af; in typografie, spelling, inhoud en leeswijze. ‘Een doorgaand verhaal met een kop en een staart zal men bij hem niet aantreffen,’ aldus het juryrapport. ‘Of een klassiek gedicht. Of een afstandelijk essay waarin enerzijds en anderzijds van alles op geduldige wijze wordt uitgelegd. Een mens wordt in zijn romans misschien nog wel gewoon geboren, maar beleeft niet zelden een hergeboorte. In een andere gestalte, onder andere omstandigheden, in een andere tijd en met andere karaktereigenschappen. Tussen een clown en een koning, of tussen een holbewoner en een fabrieksdirecteur is bij Polet geen wezenlijk verschil. Zo spot hij ook met andere zaken die, om met hem te spreken, van god gegeven zijn.’

 

Hergeboortes, metamorfoses, gedaanteveranderingen, ‘een mens is pas volledig als hij onvolledig is’, zo typeert Bart Vervaeck Polets thematiek in het begeleidend essay van de prijs. ‘Mensen en dingen bestaan slechts omdat ze voortdurend iemand en iets anders worden.’

 

De jury feliciteerde Sybren Polet met zijn ‘verrassend jong ogend oeuvre, dat zich tegen de tijd teweer heeft kunnen stellen’.

‘Voor Polet is literatuur altijd een avontuur, een experiment gebleven’ 

Jury

De jury bestond uit Harry Bekkering, Yra van Dijk, Koen Hilberdink, Aukje Holtrop, Jos Joosten, Anton Korteweg, Janet Luis en Bart Vervaeck. Aan de Constantijn Huygens-prijs was een bedrag van € 10.000 verbonden.

Uitreiking

De prijsuitreiking vond plaats in Den Haag op vrijdag 12 december 2003.

 

Credits portretfoto: Koos Hageraats

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum