F.C.
Terborgh

1971

Constantijn Huygens-prijs
Schrijver en dichter F.C. Terborgh (1902-1981) heeft de Constantijn Huygens-prijs 1971 gekregen voor zijn oeuvre.

F.C. Terborgh was de schrijversnaam van oud-diplomaat Reijnier Flaes. Zijn oeuvre was niet heel omvangrijk maar werd hoog aangeslagen ‘door een zuiverheid aan toon, een precisie van woordkeus die een frappante trefzekerheid met zich brengt’, aldus de jury. Hij debuteerde als dichter en prozaïst in de jaren dertig in de tijdschriften Helikon, Forum en Groot-Nederland. Zijn eerste verhalenbundels De condottière en Le petit Chateau verschenen in 1940 in privédrukken, gedrukt bij de paters lazaristen in Peking, waar hij toen werkzaam was. In 1947 verscheen de korte roman Het gezicht van Penafiel en in 1949 Slauerhoff. Herinneringen en brieven, over zijn vriendschap met de dichter en romanschrijver die in 1936 was overleden. Hij zat als diplomaat in Bern, Madrid, Lissabon, Peking, Londen, Warschau, Oslo, Buenos Aires, Lissabon en hij was na zijn pensionering in Portugal blijven wonen.

 

‘Terborgh is iemand met een evidente zelfkritiek begiftigd en dat betekent dat de beperkte omvang van zijn oeuvre aan belang wint door de kwaliteit ervan. Geen epigoon van Slauerhoff, maar wel aan hem verwant, treft men in zijn werk de kenmerken aan van een doordringend romantisch besef, de verscheurdheid tussen droom en werkelijkheid, tussen onstilbaar verlangen en de onvervulbaarheid daarvan, tussen illusie en teleurstelling, tussen levenshonger en doodsdrift, en in correlatie met dit laatste een pijnlijk-scherp bewustzijn van de menselijke eenzaamheid.’ De jury noemt Terborgh, met zijn introverte karakter, evenwichtiger, beheerster dan Slauerhoff. ‘Terborgh objectiveert zijn gevoelens en ontroeringen, zelfs zijn hartstocht, tot een onderkoeld neo-realisme van een zeldzame volmaaktheid.’

‘Terborgh is iemand met een evidente zelfkritiek begiftigd en dat betekent dat de beperkte omvang van zijn oeuvre aan belang wint door de kwaliteit ervan’

‘Het is voor mij onvermijdelijk dat de vraag rijst: is dit wel verdiend?’ sprak Terborgh in zijn dankwoord. ‘Ik heb daarover mijn discrete reserve. Hoewel ik overtuigd ben van het relatieve in elke keuze, in elk oordeel, ben ik de jury toch dankbaar voor deze onderscheiding.’

Jury

De jury bestond uit Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois en Harry Scholten. Aan de Constantijn Huygens-prijs was een bedrag van 6.000 gulden verbonden.

Uitreiking

De uitreiking vond plaats op woensdagavond 22 december 1971 in het Haagse stadhuis.

 

Meer lezen over F.C. Terborgh

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum