Willem G.
van Maanen

2004

Constantijn Huygens-prijs
Willem G. van Maanen (1920-2012) heeft de Constantijn Huygens-prijs 2004 gekregen voor zijn oeuvre.

‘Het lezen van Willem G. van Maanen is een avontuur, een dwalen in een huis met steeds weer nieuwe deuren en onvermoede kamers,’ zo stelt de jury.

 

Willem G. van Maanen debuteerde in 1953 met de roman Droom is ’t leven en schreef romans, verhalen en twee toneelstukken. Van Maanen zat in de oorlog in het verzet en hij bood onderdak aan joodse onderduikers. Hij was journalist voor onder andere de Amersfoortsche Courant en schreef hoorspelen voor de radio. Later trad hij in dienst bij de Wereldomroep.

 

De Tweede Wereldoorlog bleef een belangrijk thema: ‘In de Nederlandse literatuur is eigenlijk nooit goed beschreven hoe een gewoon mens de oorlog doorkroop,’ zei Van Maanen in 1994 in een interview met NRC. ‘Hermans heeft dat wel een beetje gedaan, dat is eigenlijk de enige.’

 

In 1983 werd Van Maanen de F. Bordewijk-prijs toegekend voor de roman Het nichtje van Mozart, ook door de Jan Campert-Stichting. August Hans den Boef schrijft dan over Van Maanens thematiek dat de oorlog ‘de functie [vervult] van laboratorium, waarin bepaalde processen versterkt en versneld kunnen plaatsvinden. Vooral in de latere romans gaat het om het probleem dat niet simpelweg vast te stellen valt wat goed en fout was, wat waar en wat onwaar was.’ 

 

Van Maanen heeft geen groot publiek, maar hij ontving al vele literaire prijzen. De jury van de Constantijn Huygens-prijs sprak de hoop uit dat deze bekroning ertoe bijdraagt dat Van Maanen meer lezers krijgt.

‘Het lezen van Willem G. van Maanen is een avontuur, een dwalen in een huis met steeds weer nieuwe deuren en onvermoede kamers’

Jury

De jury bestond uit Harry Bekkering, Yra van Dijk, Koen Hilberdink, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Anton Korteweg en Lut Missinne. Aan de Constantijn Huygens-prijs was een bedrag van € 10.000 verbonden.

Uitreiking

De prijsuitreiking vond plaats in Den Haag op vrijdag 17 december 2004.

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum