Niet
toegekend

1986

P.C. Hooft-prijs
Na de weigering van minister Brinkman in 1984 om de prijs toe te kennen aan de schrijver Hugo Brandt Corstius, stelt Brinkman in een brief aan de Kamervoorzitter voor dat een aantal schrijversorganisaties een stichting in het leven roept die een jury benoemt.

De betrokken schrijversorganisaties hebben met het voorstel ingestemd. De P.C. Hooft-prijs zal wel door de staat gesubsidieerd en met een bescheiden bedrag verhoogd worden, schrijft het Nieuwsblad van het Noorden op 9 mei 1987. ‘Particuliere organisaties kunnen volgens het voorstel van Brinkman eveneens een financiële bijdrage leveren.’

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum