Rondleiding lerarenopleiding

Kom met de studenten naar Back Street en ontdek hoe zij later als docent leesplezier kunnen aanwakkeren in hun klas.

Aantal

max. 25 studenten

Begeleiding

1 begeleider op 25 studenten

Duur

60 minuten

Kosten

€ 80 per gids € 6 toegang voor studenten

Studenten van o.a. de lerarenopleidingen Nederlands, Geschiedenis of Maatschappijleer bezoeken onder leiding van een museumdocent de tentoonstelling Back Street. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op de educatieve uitgangspunten van de tentoonstelling en van de educatieve programma's die het museum aanbiedt aan leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Verder krijgen de docenten Nederlands uiteraard de gelegenheid ook zelf de tentoonstelling te ontdekken. Zo wordt ze handvatten geboden om literatuur en creatief schrijven op speelse en enthousiasmerende wijze in te zetten tijdens hun eigen lessen.

 

 

Doelstellingen 

  • De student raakt zelf geïnspireerd over de kracht van taal en literatuur 

  • De student ontdekt de kracht van jeugdliteratuur voor de doelgroep waar de student later zelf mee gaat werken

  • De student krijgt handvatten hoe zij leesmotivatie en leesplezier bij leerlingen kunnen stimuleren

  • De student leert hoe literatuur je meer kan leren over de mensen om je heen en de maatschappij en hoe literatuur deze maatschappij gevormd heeft en hoe dit over te brengen aan zijn leerlingen

Voor meer informatie en reserveringen kun je contact opnemen via groepsbezoek@literatuurmuseum.nl of 070 - 333 9631.