Rondleiding Pabo

Voor

Aantal leerlingen

25

Begeleiding

1 begeleider op 25 studenten

Duur

60 minuten

Kosten

€ 65 per gids € 7,50 toegang voor studenten tot 19 jaar, vanaf 19 jaar €8,50

Studenten bezoeken onder leiding van een gids de tentoonstellingen van het Kinderboekenmuseum. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op de educatieve uitgangspunten van de tentoonstellingen en van de educatieve programma's die het museum aanbiedt aan leerlingen in het primair onderwijs. Verder krijgen studenten uiteraard de gelegenheid zelf de tentoonstellingen te beleven en spellen te spelen.

 

Doelstellingen

  • De studenten raakt zelf geïnspireerd over de kracht van taal en literatuur
  • De student ontdekt de kracht van jeugdliteratuur voor de doelgroep waar de student later zelf mee gaat werken
  • De student krijgt handvatten hoe zij leesmotivatie en leesplezier bij kinderen kunnen stimuleren