Sybren
Polet

1959

Jan Campert-prijs
Sybren Polet (1924-2015) heeft de Jan Campert-prijs 1959 ontvangen voor zijn bundel Geboorte-Stad.

‘Een der meest authentieke persoonlijkheden onder de jongere dichters’ – dat was Polet volgens de jury om twee redenen: ‘ten eerste om het aandeel van de intellectualiteit in zijn poëzie en verder omdat de verontrustende problematiek die daarvan het gevolg is, zich bij hem sterk openbaart en tot een zeer persoonlijke poëtische formule heeft geleid.’ De bundel Geboorte-Stad was een voortreffelijke uiting van zijn talent. ‘Geeft het intellectuele element aan de bundel iets onmiskenbaar koels, de gespannenheid erin is daardoor geenszins afwezig en schept een zeer aparte sfeer, waardoor de gevoelige lezer moeilijk onberoerd kan blijven.’ 

 

Geboorte-Stad is, zoals de titel reeds suggereert, een poging, niet om een impressionistische beschrijving van een bepaalde stad te geven, in dit geval Amsterdam, maar om een stad uit woorden op te bouwen, omdat woorden sterker zijn dan huizen en gedichten duidelijker dan steden, zoals Polet schrijft. Tegelijk is deze cyklus de verkenning van een levensgebied dat niet tot inhoud en omtrek van een stad beperkt blijft,’ zo typeerde Morriën de bundel in zijn essay ‘Wilskrachtige stedenbouw’ (1959).  

‘Een der meest authentieke persoonlijkheden onder de jongere dichters’

‘Evenals Lucebert ziet en ervaart Sybren Polet de wereld van vandaag als een onbewoonbare, dode ruimte, waarin de dichter, de mens, alleen in leven kan blijven uit kracht van het poëtisch woord,’ schreef Huub Oosterhuis in het tijdschrift Streven (1958). ‘Dé wereld is de moderne wereldstad, groot en leeg en zinloos. Tenzij er iets gebeurt waardoor alles verandert, bezield wordt. Tenzij de stad een “vleselijke stad” wordt, een stad waarin de mens weer geboren kan worden, oorspronkelijk, nieuw, geheel en al.’ 

 

Sybren Polet werd om zijn heldere, beeldende en avant-gardistische poëzie tot de experimentele Vijftigers gerekend. Onder zijn eigen naam S. Minnema was in 1946 de dichtbundel Genesis verschenen, gevolgd door Demiurgasmen (1953) en Organon (1958).  In 2003 ontving Polet de Constantijn Huygens-prijs voor zijn oeuvre. 

 

Jury

De jury bestond uit Bert Bakker, Pierre H. Dubois, Gerrit Kamphuis en A. Mout. Aan de Jan Campert-prijs was een bedrag van 1.000 gulden verbonden.

 

Uitreiking

De prijsuitreiking vond plaats op woensdagavond 23 december 1959 in het stadhuis van Den Haag. Sybren Polet kon vanwege een verblijf op de Canarische eilanden niet aanwezig zijn. 

 

Credits portretfoto: Koos Hageraats

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum