Niet
toegekend

1965

P.C. Hooft-prijs
De P.C. Hooft-prijs voor verhalend proza werd in 1965 niet toegekend omdat de jury het niet eens kon worden over de genomineerden G.K. Reve, Harry Mulisch en Anton Koolhaas.

In de jury zaten Th. Govaert, Hella S. Haasse (voorzitter), Heere Heeresma, Rob Nieuwenhuys, C. Ouboter, Adriaan van der Veen en Theun de Vries en H.J. Michaël (ambtelijk secretaris).

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum