Cees
Nooteboom

2004

P.C. Hooft-prijs
Cees Nooteboom heeft de P.C. Hooft-prijs 2004 gekregen. De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor verhalend proza. De feestelijke uitreiking vond plaats op 21 mei 2004 in het Literatuurmuseum.

De P.C. Hooft-prijs 2004 voor het oeuvre van Cees Nooteboom is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit Herman Franke, Bas Heijne, Elrud Ibsch (voorzitter), Philippe Noble, Barber van de Pol en Anton Korteweg (ambtelijk secretaris). Aan de prijs is een bedrag verbonden van 60.000 euro.

 

Cornelis Johannes Jacobus Maria (Cees) Nooteboom (Den Haag, 31 juli 1933) was 11 jaar toen zijn vader bij een Engels bombardement op het Haagse Bezuidenhout omkwam. Hij werd vaak van school gestuurd en deed een tijdlang kantoorwerk in Hilversum. In 1953 begon hij door Europa te liften. In 1955 verscheen zijn eerste roman, Philip en de anderen. Hij schreef reisverhalen voor verschillende bladen, schreef liedteksten voor Liesbeth List en vertaalde werk van verschillende dichters. Naast verhalen en romans schreef hij verschillende dichtbundels. Nooteboom woont in Amsterdam, maar reist nog altijd veel. Zijn werk, waarvan vele titels in het Duits zijn vertaald, is zeer geliefd in Duitsland.

 

Zijn werk is vaak bekroond, met de Anne Frankprijs, de Visser-Neerlandiaprijs, de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs, de poëzieprijs, de Jan Campert-prijs, de Pegasus-prijs, de Bordewijk-prijs, de Cestoda-prijs, de Multatuli-prijs en de Constantijn Huygens-prijs voor zijn gehele oeuvre. Ook ontving hij de Europese Aristeion-prijs en een Duitse literatuurprijs.

Cees Nooteboom en Dick van Halsema tijdens de uitreiking van de P.C. Hooft-prijs in het Letterkundig Museum te Den Haag, 21 mei 2004. Foto: Rop te Riet.

Fragment uit het juryrapport

In het juryrapport wordt de grote thematische coherentie geprezen van het werk van Nooteboom. De grenzen worden er steeds in overschreden, zowel letterlijk als figuurlijk. Men acht hem ‘een van de grote Europese auteurs van de afgelopen vijftig jaar’. De volledige tekst van het juryrapport is te vinden in P.C. Hooft-prijs 2004 Cees Nooteboom, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en Atlas.

Uitreiking

De prijs is uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Literatuurmuseum (toen nog Letterkundig Museum) op donderdag 21 mei 2004, de sterfdag van de naamgever van de prijs, de dichter P.C. Hooft (1581-1647), onze grootste renaissancedichter.

 

Het dankwoord door Cees Nooteboom is te vinden in P.C. Hooft-prijs 2004 Cees Nooteboom, uitgegeven door de Stichting P.C. Hooft-prijs en Atlas. De feestrede, uitgesproken door Hans van Mierlo, werd niet gebundeld.

 

 

 

Credits portretfoto: Effigie Agence Opale AEG

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum