Dit lees ik!

In deze les staat het ontwikkelen van de leesvoorkeur van de leerling centraal. 

Voor groep 5 t/m 8

Aantal

maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

1 begeleider op 5 kinderen

Duur

120 minuten

Kosten

€5,00 per leerling, begeleiding gratis

Werkvorm

klassikaal en in groepjes

Voorbereiding

geen voorbereiding nodig

Na een spannende tocht door Papiria hebben de leerlingen spelenderwijs kennis gemaakt met nieuwe boeken en genres. Want welke verhalen zou je tegenkomen in het Dappere Doorzetterswoud? Of in het Diepe Denkersdal? In de afsluitende workshop ontdekken ze aan de hand van opdrachten van alles over hun eigen leesvoorkeur, leren ze boeken beoordelen en aan elkaar te presenteren. Elke leerling gaat naar huis met een eigen leesdagboek. Inspirerend voor leerling én leerkracht!

 

Doelstelling

De leerling krijgt concrete handvatten en inspiratie om een boek te kiezen dat bij hem of haar past. Het leesdagboek is gedurende het hele jaar toepasbaar in de klas. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie.

Vooraf reserveren is noodzakelijk voor de educatieve programma's! Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl of 070 - 333 9631.

 

This programme is also available in English