Een brief voor Aap

Voor het Cultuurmenu verzorgt het museum de lessen voor groep 1 en 2, zij volgen de les Een brief voor Aap. De leerlingen bezoeken de tentoonstelling ABC met de dieren mee, waarin alles draait om bekende boekendieren en letters.

Voor groep 1/2

Aantal

maximaal 30 leerlingen

Begeleiding

1 begeleider op 5 leerlingen

Duur

75 minuten

Kosten

€4,00 per leerling, begeleiding gratis

Werkvorm

klassikaal en in groepjes

Voorbereiding

geen voorbereiding nodig

De museumles start met een verhaal waarin Aap een brief heeft ontvangen die hij niet lezen kan. Kunnen de leerlingen dat wel? Door in de tentoonstelling op onderzoek uit te gaan ontdekken ze het vanzelf.

 

Doelstelling

De beginnende geletterdheid wordt spelenderwijs gestimuleerd en de leerling leert dat een erfgoedinstelling verzamelingen aanlegt. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie.

 

Cultuurmenu

De les Een brief voor Aap is onderdeel van het Cultuurmenu, een Haags erfgoededucatieproject waarin achttien musea en erfgoedinstellingen lessen aanbieden.

 

Mocht u als Haagse school geïnteresseerd zijn in het Cultuurmenu, dan kunt u contact opnemenmet het Bureau Cultuurmenu. Voor scholen buiten de regio Den Haag is deze les rechtstreeks te boeken bij ons museum.

Vooraf reserveren is noodzakelijk voor de educatieve programma's! Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl of 070 - 333 9631.

This programme is also available in English