Een brief voor Aap

De leerlingen bezoeken de tentoonstelling ABC met de dieren mee, waarin alles draait om bekende boekendieren en letters.

Voor groep 1/2

Aantal

max. 30 leerlingen

Begeleiding

1 begeleider op 5 leerlingen

Duur

75 minuten

Kosten

€5,00 per leerling, begeleider gratis

Zo helpen ze Kleine Ezel met de zoekgeraakte letters, springen ze over de letter-ijsschotsen van Kleine IJsbeer en bakken ze letterpannenkoeken met Keepvogel. In de museumles gaan de leerlingen op zoek naar een brief die Aap heeft ontvangen, maar Aap kan niet lezen wat erin staat. Weten de leerlingen het wel? Door in de tentoonstelling op onderzoek uit te gaan, ontdekken ze het vanzelf. 

 

Doelstellingen les:

De beginnende geletterdheid wordt spelenderwijs gestimuleerd en de leerling leert dat een museum verzamelingen aanlegt. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands en kunstzinnige oriëntatie. 

 

Cultuurmenu

De les Een brief voor Aap is onderdeel van het Cultuurmenu, een Haags erfgoededucatieproject waarin achttien musea en erfgoedinstellingen lessen aanbieden.

 

Mocht je als Haagse school geïnteresseerd zijn in deze les, dan kun je contact opnemen met het Bureau Cultuurmenu (via 070-3381458). Voor niet-Haagse scholen is deze les (in tegenstelling tot Haagse scholen) rechtstreeks te boeken bij het museum.

Vooraf reserveren is noodzakelijk voor de educatieve programma's! Voor meer informatie en reserveringen kunt u contact opnemen via groepsbezoek@kinderboekenmuseum.nl of 070 - 333 9631.

This programme is also available in English