Toon
Tellegen

2007

Constantijn Huygens-prijs
Toon Tellegen (1941) heeft de Constantijn Huygens-prijs 2007 gekregen voor zijn oeuvre.

Toon Tellegen debuteerde in 1980 als dichter van heldere, speelse, melancholische poëzie met De zin van een liguster, een dichtbundel voor volwassenen. Hij is dichter, kinderboekenschrijver en schrijver van proza en toneel voor volwassenen. Zijn eerste bundel dierenverhalen, Er ging geen dag voorbij, publiceerde hij in 1984.

 

Zijn poëzie werd verzameld in Gedichten 1977-1999. Daarna verschenen nog vijf andere bundels, waarvan Raafvogels (2006) de laatste is. Critica Janita Monna noemt Raafvogels in de begeleidende uitgave van de Jan Campert-stichting complexer dan eerder werk; mysterieuzer en grimmiger. ‘Zou je kunnen zeggen dat in eerdere bundels steeds een thema de boventoon voerde – taal, familie, identiteit, liefde of dood – dan lijken ze hier samen te komen.’

 

Voor zijn (dieren)verhalen voor kinderen, waarin vriendschap en liefde centraal staan, ontving hij in 1997 de belangrijkste prijs voor kinder- en jeugdliteratuur, de Theo Thijssen-prijs. In 2006 kreeg hij voor zijn gehele oeuvre de Hendrik de Vriesprijs. Zijn kinderboeken wonnen diverse Griffels en zijn vele malen vertaald.

 

‘Tellegen doet met de grootste vanzelfsprekendheid niet aan genres. Hij schrijft ontroerend en geestig. Hij mag alles nog zo omdraaien, vergroten, verkleinen en verdwazen, nergens verhult hij zijn onderwerpen: herkenbaar menselijk gedrag en herkenbare menselijke emoties,’ schrijft Gert Jan de Vries in de Volkskrant over zijn werk.

‘Tellegen doet met de grootste vanzelfsprekendheid niet aan genres. Hij schrijft ontroerend en geestig’

Jury

De jury onder voorzitterschap van Anton Korteweg bestond uit: Yra van Dijk, Hans Groenewegen, Koen Hilberdink, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Jos Joosten, Annemie Leysen en Lut Missinne. Aan de Constantijn Huygens-prijs was een bedrag van € 10.000 verbonden.

Uitreiking

De feestelijke uitreiking vond plaats in Den Haag op zondag 9 maart 2008.

 

Credits portretfoto: Hans Vermeulen

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum