Micha
Hamel

2013

Jan Campert-prijs
Micha Hamel (1970) heeft de Jan Campert-prijs 2013 gekregen voor zijn bundel Bewegend doel.

‘Een rijke bundel die getuigt van een aanstekelijke lyrische gedrevenheid die gegarandeerd leesplezier oplevert,’ schreef de jury. ‘Bewegend doel is een poëtische roetsjbaan. Een grote diversiteit aan onderwerpen wordt gepresenteerd in uiteenlopende tonen, stijlen en typografieën. Hamel experimenteert met de grenzen van de poëzie: waartoe leent zich het gedicht allemaal? Wat laat taal nog toe?’

 

‘Op de kaft van Bewegend doel staat een schietschijf met een duidelijke roos. Wie de bundel openslaat, merkt echter al gauw dat de dichter zich niet laat vastpinnen op een vorm, een stijl, een poëtica,’ vervolgde het rapport. De dichter voert ‘je mee van de ene wereld in de andere. (…) Onderweg word je van het ene uiterste in het andere geslingerd, inhoudelijk, wat de vorm betreft, maar ook talig. En altijd treft Hamel daarbij de juiste toon. Bull’s eye, vond de jury!’

‘Een rijke bundel die getuigt van een aanstekelijke lyrische gedrevenheid die gegarandeerd leesplezier oplevert’ 

Piet Gerbrandy noemde Hamel in het begeleidend essay een ‘duivelskunstenaar’, die constant blijft experimenteren met vorm, structuur en typografie, met anekdote tegenover metafysica, pop tegenover klassiek. ‘De rijkdom van Hamels poëzie is een product van zijn weigering voor één vorm of stemming te kiezen.’ ‘Dat Hamel nu een prestigieuze prijs krijgt voor Bewegend doel (…) is terecht. Het is zonder meer zijn beste boek, niet alleen in de compromisloze drang de poëtische vorm af te breken tot er niets overblijft dan een lege huls, ook in de intensiteit van de opgeroepen gedachten en emoties.’

 

De Volkskrant schreef over Bewegend doel: ‘De gedichten zijn geestig en vol contrasten, woordbelust en ouderwets welbespraakt: niks geen ontregeling; elke zin, hoe duizelingwekkend ook, lóópt. Schijnbaar achteloos en vaak treffend schrijft Hamel over de wrijvingen tussen liefde, lust en huwelijksleven, ouderschap, kunst en alledaagsheid, op een brede, aanstekelijke toon die bijna nooit melig wordt en nergens zwaar – iets waartoe ook zijn onbekommerd wisselen van register, baldadig gebruik van de bladspiegel, dialoogvormen en veelstemmigheid bijdragen.’

 

Componist, dirigent, dichter, theatermaker, onderzoeker: Micha Hamel geldt als een van de meest veelzijdige kunstenaars van Nederland. Als dichter debuteerde hij in 2004 met Alle enen opgeteld, dat werd bekroond met de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. Daarna volgden Luchtwortels (2006), Nu je het vraagt (2010) en Bewegend doel (2013). In 2012 was hij ‘componist in focus’ op het Holland Festival.

Jury 

De jury onder voorzitterschap van Aad Meinderts bestond uit Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Aukje Holtrop, Ena Jansen, Annemie Leysen, Jan de Roder en Carl De Strycker. Aan de Jan Campert-prijs was een bedrag van 5.000 euro verbonden.

 

Uitreiking

De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op zondagmiddag 19 januari 2014 in het Theater aan het Spui in Den Haag.

 

Credits portretfoto: Diane van der Marel

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum