Ilja Leonard
Pfeijffer

2015

Jan Campert-prijs
Ilja Leonard Pfeijffer (1968) heeft de Jan Campert-prijs 2015 gekregen voor zijn bundel Idyllen.

Met Idyllen leverde hij, na een poëtisch stilzwijgen van zeven jaar, een dikke bundel nieuwe gedichten af. De jury spreekt van nieuw soort poëzie in het oeuvre van de dichter: poëzie die zich met lange, verhalende gedichten inschrijft in de klassieke retorische traditie. 

 

‘Pfeijffer schrijft (…) harde, exuberante verzen over de dispositie van de mens in de hectische wereld van vandaag. Hij is schaamteloos barok en opzichtig retorisch, creëert een bezwerende dreun en schrijft strak ritmische en bijzonder sonore gedichten waarin de prachtige klank vaak botst met de onthutsende inhoud. Idyllen is een waagstuk: het gaat over grote verhalen en problemen, en Pfeijffer schuwt daarbij het grote gebaar niet. Het levert een grote bundel grootse poëzie op.’

 

De jury onderschrijft in haar rapport ook het toenemende maatschappelijke engagement van de dichter. ‘Pfeijffer zet zich in deze bundel enerzijds af tegen hermetische verzen en anderzijds tegen dichters die te veel met hun eigen navel bezig zijn of louter banale anekdotes vertellen. Hij meent dat er weer echt iets aan de orde moet worden gesteld in poëzie.’ Lars Bernaerts onderzoekt deze ontwikkeling in het begeleidende essay ‘Oude wapens tegen een nieuwe wereld’: ‘Door de vormbeheersing, de geestigheid en het verontrustende, uitdagende karakter ervan sluit Pfeijffers nieuwe bundel aan bij vroegere bundels, zoals zijn debuut Van de vierkante man (1998) en Het glimpen van de welkwiek (2001). Idyllen is echter nadrukkelijker betrokken op de wereld van vandaag dan de speelse, metafictionele schriftuur van prozawerk als Rupert (2002), Het ware leven. Een roman (2006) en Harde feiten. Honderd romans (2010).’ 

 

Classicus Ilja Leonard Pfeijffer debuteerde in 1998 met de poëziebundel Van de vierkante man, waarvoor hij de C. Buddingh’-prijs ontving. Hij bouwde in de jaren daarna aan een veelzijdig oeuvre dat zich uitstrekt over verschillende genres: romans, toneelstukken, essays, columns, liedteksten, wetenschappelijke publicaties en bloemlezingen. Voor zowel zijn poëzie als zijn romans ontving hij meerdere onderscheidingen, onder andere de Libris Literatuurprijs 2014 voor La Superba, een ode aan de stad Genua waar Pfeijffer sinds 2008 woont. 

Idyllen is een waagstuk: het gaat over grote verhalen en problemen, en Pfeijffer schuwt daarbij het grote gebaar niet. Het levert een grote bundel grootse poëzie op’

Jury

De jury onder voorzitterschap van Aad Meinderts bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Yra van Dijk, Arjen Fortuin, Jan de Roder, Carl De Strycker en Maria Vlaar. Aan de Jan Campert-prijs was een bedrag van 5.000 euro verbonden.

 

Uitreiking

De feestelijke prijsuitreiking vond plaats op zondagmiddag 17 januari 2016, tijdens het Schrijversfeest in het Theater aan het Spui in Den Haag. Zijn laudatio tijdens de uitreiking kwam van Femke Halsema. In Pfeijffers zojuist bekroonde dichtbundel vond ze ‘woorden die haar ongemak over de huidige tijd uitdrukken’.

Meer lezen over Ilja Leonard Pfeijffer

 

Credits portretfoto: Mylène Siegers

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum