Mischa
Andriessen

2021

Jan Campert-prijs
Mischa Andriessen (1970) heeft de Jan Campert-prijs 2021 ontvangen voor zijn dichtbundel Het drogsyndicaat.

Het Drogsyndicaat (2021) lijkt op het eerste gezicht een hervertelling van het Bijbelse verhaal van Noach en de ark. Andriessen kiest echter niet voor een goddelijk perspectief: hij vertelt het verhaal vanuit de verschillende personages, waarmee hij juist de menselijke worstelingen laat zien. De zondvloed staat centraal als straf voor een onverantwoordelijke omgang met mens, dier en plant, maar Andriessen beschrijft ook het poëtische liefdesverhaal tussen de ouder wordende Noach en zijn vrouw Naäma. Wat rest hen nog nu ze dieren en kinderen veilig aan land hebben gebracht en hun opdracht ten einde is? Hebben ze zelf ook genoeg kunnen veranderen? Of dwalen hun gevoelens en verlangens inmiddels vaker terug naar het leven dat achter hen ligt? 

 

Met de bundel creëerde Andriessen volgens de jury een geheel eigen taalidioom. Daarmee weet hij ‘een wereld op te roepen die tegelijk de geschiedenis en het nu belicht. Hij creëert een wreed, donker, talig tableau dat hij met spaarzame lichtstrepen voorziet van emotionaliteit.’

‘Hij creëert een wreed, donker, talig tableau dat hij met spaarzame lichtstrepen voorziet van emotionaliteit’

Na de recente overstromingen in het zuiden van het land leek Andriessen met zijn bundel ‘even in de toekomst te hebben gekeken’, schreef Janita Monna in Trouw. ‘Maar Het Drogsyndicaat is meer dan een hervertelling vanuit verschillende gezichtspunten, met daarin losjes iets van een moraal, een waarschuwing dat ná de ramp alles zo weer teruggaat naar normaal, dat de mens horende doof en ziende blind is voor de – gevolgen van zijn eigen handelen – “De angst te laat te zien zal de ontdekking zijn”. Andriessen zoomt vooral in op zijn personages. Hij laat ze aan het woord over hun onderlinge verhoudingen, het vaderschap, ouder worden, herinneringen.’

 

In 2008 maakte schrijver en recensent Mischa Andriessen zijn poëziedebuut met de bundel Uitzien met D, waarvoor hij de C. Buddingh’-prijs ontving. In 2012 volgde Huisverraad, dat werd bekroond met de J.C. Bloem-Poëzieprijs. Nadat hem in 2014 het Charlotte Köhler Stipendium werd toegekend volgde de bundel Winterlaken (2019, bekroond met de Awater Poëzieprijs). 

Jury

De jury onder voorzitterschap van Aad Meinderts bestond uit Erica van Boven, Jeroen Dera, Rashif El Kaoui, Nisrine Mbarki, Sanne Parlevliet, Jan de Roder, Jeannette Smit en Sarah Vankersschaever. Aan de Jan Campert-prijs is een bedrag van 6.000 euro verbonden.

 

Uitreiking

 

‘Wat veel mensen moeilijk vinden in poëzie is de kwestie van het begrip, het rationeel begrijpen. Eigenlijk is het het mooist en het fijnst als je je even mee laat voeren, en je niet direct afvraagt wat het betekent.’ 

 

Mischa Andriessen nam de Jan Campert-prijs 2021 in ontvangst in het Kunstmuseum in Den Haag. Philip Huff sprak met hem over poëzie en betekenis.

 

Credits portretfoto: Keke Keukelaar

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum