Niet
toegekend

1955

Jan Campert-prijs
In 1955 werden de Jan Campert-prijs en de Vijverbergprijs niet toegekend.

Dat jaar was de Constantijn Huygens-prijs voor S. Vestdijk en werden twee bijzondere prijzen toegekend: aan Elisabeth du Perron-Roos voor de publicatie van het verzameld werk van haar in 1940 gestorven echtgenoot E. du Perron, en aan A. ter Braak-Faber voor de publicatie van het verzameld werk van haar echtgenoot Menno ter Braak, die in 1940 zelfmoord pleegde. 

 

De jury bestond uit: Bert Bakker, Pierre H. Dubois en A. Mout. 

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum