← Terug naar Overzicht

Het Pantheon

Voor het eerst zijn in een tentoonstelling Nederlandse en Vlaamse schrijvers vanaf de middeleeuwen tot heden te bewonderen. Het Pantheon brengt alle hoogtepunten uit de Nederlandse literatuur in de meest brede zin bijeen. Het is een ode aan het literaire erfgoed van de Lage Landen. Ervaar het schrijfproces, van de eerste krabbel tot de laatste drukproef. Lees, hoor, zie en geniet van gedichten, prozafragmenten, toneelstukken en boekverfilmingen. Beleef het rumoer rond literaire ruzies. en ontdek het verhevene of alledaagse van schrijverslevens. Hieronder vind je een beknopt overzicht van alle 100 schrijvers die in het Pantheon zijn vertegenwoordigd.

B

Beatrijs

1300 - 1400

De 'Beatrijs' is het voorbeeld bij uitstek van een Maria-legende, zoals er in de Middeleeuwen wel meer zijn geweest. Van het verhaal zijn zeker vijftig varianten bekend in diverse West-Europese talen.

Nicolaas Beets

1814 - 1903

In zijn studententijd ontpopt Nicolaas Beets zich als romanticus pur sang.

Belcampo

1902 - 1990

Belcampo is het pseudoniem van Herman Pieter Schönfeld Wichers, studentenarts te Groningen.

Anna Bijns

1493 - 1575

Anna Bijns wordt geboren in Antwerpen, de stad waar zij ook sterft en is begraven. Ze is de dochter van een kleermaker die actief is in een Antwerpse rederijkerskamer.

Willem Bilderdijk

1756 - 1831

De dichter Willem Bilderdijk is één van de meest invloedrijke figuren van de negentiende eeuw.

Anna Blaman

1905 - 1960

Anna Blaman (Ben Liever Als MAN) is een openlijk lesbisch schrijfster. Haar romans en verhalen worden evenzeer bewonderd, bijvoorbeeld door een collega als S. Vestdijk, die haar stilistische – en compositorische kwaliteiten prijst, als verguisd door critici uit de confessionele hoek.

J.C. Bloem

1887 - 1966

J.C. Bloem is één van de grote, klassieke dichters uit onze literatuur. Zijn werk staat geheel in het teken van het onvervulde verlangen.

Godfried Bomans

1913 - 1971

Godfried Bomans is één van de eerste mediapersoonlijkheden in Nederland. Door zijn optredens in quizzen en tv-shows wordt hij een bekende Nederlander.

Louis Paul Boon

1912 - 1979

Uiterst productief Vlaams schrijver en schilder, die zijn volkse komaf in zijn werk nooit verloochent. Naast talrijke sociaal bewogen en historische romans schrijft hij jarenlang dagelijks een cursiefje voor het Gentse dagblad Vooruit.

Ferdinand Bordewijk

1884 - 1965

De schrijver en jurist F(erdinand) Bordewijk is in ons taalgebied één van de weinige vertegenwoordigers van de zogenaamde nieuwe zakelijkheid, een stroming in de kunst tijdens het Interbellum, de periode tussen de wereldoorlogen.

A.L.G. Bosboom - Toussaint

Anna Louisa Geetruida ('Truitje') Bosboom-Toussaint is in haar tijd één van de belangrijkste schrijvers.

Menno ter Braak

1902 - 1940

Menno ter Braak heeft tijdens het Interbellum een enorme invloed uitgeoefend op het intellectuele leven in Nederland. Hij is schrijver, een scherpzinnig essayist, een zeer belezen cultuur–en literatuurcriticus.

Gerbrand Adriaenszn. Bredero

1585 - 1618

De Amsterdammer Gerbrand Adriaenszn. Bredero is tijdens zijn korte leven actief in de rederijkerskamers D’Eglentier en later de Nederduytsche Academie. Zijn lijfspreuk '’t Kan verkeren' is ook in de moderne tijd bekend gebleven.

Carry van Bruggen

1881 - 1932

Carry van Bruggen groeit op in een groot joods gezin. Ze publiceert naast journalistiek werk een groot aantal romans, die tijdens de tweede feministische golf in de jaren zeventig herontdekt worden.

Conrad Busken Huet

1826 - 1886

Conrad Busken Huet is de belangrijkste criticus van de negentiende eeuw. Door zijn uiterst kritische stukken en zijn scherpe toon verandert het aanzien van de kritiek voorgoed.

Cyriel Buysse

1859 - 1932

Cyriel Buysse is een Vlaams liberaal vrijzinnig auteur, door zijn vader voorbestemd om hem op te volgen in diens cichoreifabriek.

H

Jacob Israël de Haan

1881 - 1924

Jacob Israël de Haan is afkomstig uit een orthodox joods milieu, hij wordt aanvankelijk onderwijzer, voltooit daarna een studie rechten en schrijft voor het socialistische dagblad Het Volk.

Hadewijch

1200 - 1300

Over het leven van de grote mystica Hadewijch is nauwelijks iets bekend, maar met haar werk is ze tot ver over onze landsgrenzen befaamd geworden.

Herman Heijermans

1864 - 1924

Herman Heijermans, afkomstig uit een Rotterdams joods milieu, is één van de belangrijkste Nederlandse toneelschrijvers. Enkele van zijn stukken zoals Op hoop van zegen en Eva Bonheur zijn klassiek geworden.

Albert Helman

1903 - 1996

Albert Helman is een Surinaams-Nederlandse schrijver en politicus. Hij is auteur van een omvangrijk en zeer veelzijdig oeuvre.

Willem Frederik Hermans

1921 - 1995

Willem Frederik Hermans wordt algemeen met Harry Mulisch en Gerard Reve gerekend tot ‘de grote drie’ van de naoorlogse Nederlandse literatuur.

Pieter Corneliszoon Hooft

1581 - 1647

Pieter Corneliszoon (P.C.) Hooft is afkomstig uit een sociaal snel stijgend geslacht. Zijn vader, die zeehandelaar was, treedt toe tot de vroedschap van Amsterdam.

F.B. Hotz

1922 - 2000

Fritz Bernard Hotz debuteert opmerkelijk laat. Hij is 53 jaar als zijn verhaal ‘De tramrace’ verschijnt in het tijdschrift Maatstaf.

Johan Huizinga

1872 - 1945

Johan Huizinga is één van de belangrijkste Nederlandse (cultuur)historici van wie zijn belangrijkste werken, Herfsttij der Middeleeuwen en Homo ludens in veel talen zijn vertaald.

Constantijn Huygens

1596 - 1687

Constantijn Huygens is één van de grootste dichters van de Gouden Eeuw. Hij heeft een omvangrijk en gevarieerd oeuvre op zijn naam staan.