Willem Frederik
Hermans

1971

P.C. Hooft-prijs
W.F. Hermans heeft de P.C. Hooft-prijs 1971 gekregen. De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor verhalend proza. Hermans weigerde de prijs in ontvangst te nemen.

De P.C. Hooft-prijs 1971 voor het oeuvre van Willem Frederik Hermans is toegekend op voordracht van een jury bestaande uit mr. K.L. Poll (voorzitter), Helga Ruebsamen, Clara Eggink, J.W. Hofstra, H.C. ten Berge, Margaretha Ferguson en dr. E.E. van Tricht.

 

In de brief waarin minister Piet Engels van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk de prijs aan Hermans toekent op 22 december 1972 zou een tikfout hebben gestaan: Hermans zou geen fl. 18.000 tegemoet mogen zien, maar fl. 8.000 – de 1 voor 18.000 had de letter l moeten zijn: fl. 8.000, in plaats van f 18.000. In een excuusbrief werd Hermans de fout medegedeeld. Hermans’ repliek aan de minister:

 

Excellentie,

 

Het culturele leven is vol gevaren en niet gemakkelijk. Niet alleen is het voor een typist niet gemakkelijk geen tikfouten te maken, blijkbaar is het zelfs voor een minister niet gemakkelijk altijd precies te weten wat hij ondertekent. Men kan nauwelijks verwachten dat een schrijver zich bijzonder vereerd zal voelen wanneer hij bekroond wordt door een minister wiens handtekening van de ene op de andere dag fl. 10.000 in waarde daalt. Ik heb daarom besloten geen prijs te aanvaarden.

 

Met verschuldigde hoogachting,

Willem Frederik Hermans

 

Ook in 1958 heeft Hermans een literaire prijs geweigerd. Hij was toen voorgedragen voor de prijs van het Kunstenaarsverzet. Hij keerde zich om principiële redenen tegen de instelling van prijzen.

 

Meer lezen over W.F. Hermans

 

 

Credits portretfoto: Rob C. Croes / Anefo / Nationaal Archief

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum