Willem Frederik
Hermans

1971

P.C. Hooft-prijs
W.F. Hermans heeft de P.C. Hooft-prijs 1971 gekregen. De oeuvreprijs was dit jaar bestemd voor verhalend proza. Hermans weigerde de prijs in ontvangst te nemen.

In 1971 werd aan W.F. Hermans de P.C. Hooft-prijs toegekend door Minister Piet Engels van het Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. De minister zou in zijn aanvankelijke brief aan Hermans van 22 december 1972 een tikfout hebben laten staan: Hermans zou geen fl. 18.000 tegemoet mogen zien, maar fl. 8.000 – de 1 voor 18.000 had de letter l moeten zijn: fl. 8.000, in plaats van f 18.000. In een excuusbrief werd Hermans de fout medegedeeld. Hermans’ repliek aan de minister:

 

‘Excellentie,

 

Het culturele leven is vol gevaren en niet gemakkelijk. Niet alleen is het voor een typist niet gemakkelijk geen tikfouten te maken, blijkbaar is het zelfs voor een minister niet gemakkelijk altijd precies te weten wat hij ondertekent. Men kan nauwelijks verwachten dat een schrijver zich bijzonder vereerd zal voelen wanneer hij bekroond wordt door een minister wiens handtekening van de ene op de andere dag fl. 10.000 in waarde daalt. Ik heb daarom besloten geen prijs te aanvaarden.

 

Met verschuldigde hoogachting,

Willem Frederik Hermans’

 

 

Ook in 1958 heeft Hermans een literaire prijs geweigerd. Hij was toen voorgedragen voor de prijs van het Kunstenaarsverzet. Hij keerde zich om principiële redenen tegen de instelling van prijzen.

 

De jury bestond uit mr. K.L. Poll (voorzitter), Helga Ruebsamen, Clara Eggink, J.W. Hofstra, H.C. ten Berge, Margaretha Ferguson en dr. E.E. van Tricht.

 

 

 

Credits portretfoto: Rob C. Croes / Anefo / Nationaal Archief

Word vriend van het museum en maak nieuwe tentoonstellingen mogelijk! Help het museum